Přeskočit na obsah

Stávající chodníky u bývalého kina Mír byly rekonstruovány, dále byly vybudovány nové obslužné komunikace s obratištěm  podél budovy bývalého kina Mír se třemi parkovacími místy pro zásobovací vozy. Vybudovaná obslužná komunikace za bývalým kinem navazuje na rekonstruovanou plochu před kinem a umožňuje obsluhu okolních objektů. Plochy jsou lemovány obrubníkem, vyspádovány a odvodněny. Osazeno bylo svislé a vodorovné dopravní značení. Projektem došlo k revitalizaci plochy a povrchů o výměře 946 m2.

Projekt Komunikace, chodníky a parkovací plochy v parčíku u bývalého kina Mír byl financován z prostředků EU, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

 

 

Partneři projektu

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/komunikace-chodniky-parkovaci-plochy-parciku-u-byvaleho-kina-mir