Aktualizováno 19.6.2020

Komunikace, chodníky a parkovací plochy v parčíku u bývalého kina Mír

Stávající chodníky u bývalého kina Mír byly rekonstruovány, dále byly vybudovány nové obslužné komunikace s obratištěm  podél budovy bývalého kina Mír se třemi parkovacími místy pro zásobovací vozy. Vybudovaná obslužná komunikace za bývalým kinem navazuje na rekonstruovanou plochu před kinem a umožňuje obsluhu okolních objektů. Plochy jsou lemovány obrubníkem, vyspádovány a odvodněny. Osazeno bylo svislé a vodorovné dopravní značení. Projektem došlo k revitalizaci plochy a povrchů o výměře 946 m2.

Projekt Komunikace, chodníky a parkovací plochy v parčíku u bývalého kina Mír byl financován z prostředků EU, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

 

 

Komunikace, chodníky a parkovací plochy v parčíku u bývalého kina Mír
Celkové náklady 1,857 mil Kč
Výše dotace 1,285 mil Kč
Poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Prioritní osa: Národní podpora územního rozvoje, Oblast podpory: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Dodavatel/Zhotovitel K2 stavební Morava s.r.o.
Termín realizace/ukončení 03/2015-06/2015
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.1.06/5.2.00/07.09661

FOTOGALERIE