Ostrava mapuje městskou třídu 28. října – Opavská „od tanku až ke Globusu“

Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) připravuje Koncepci městské třídy 28. října – Opavská. Ta určí směr budoucím postupným …

Číst více

Rekonstrukce sportovního areálu Poruba pokračuje

Sportovní areál Poruba na Skautské ulici, dříve známý jako areál VOKD, se dočkal své modernizace. Na přelomu ledna a února …

Číst více

Havlíčkovo nábřeží prošlo revitalizací

Další proměna okolí břehů řeky Ostravice se těší pozitivní reakci veřejnosti.  Nový veřejný prostor, bezpečné oddělení pěší trasy od cyklostezky, …

Číst více

Ve Slezské Ostravě vyroste nový polyfunkční dům

O prodeji pozemku v katastrálním území Slezské Ostravy, mezi ulicemi U Staré elektrárny a Bohumínská, rozhodlo na svém prvním letošním …

Číst více

Rezidence Stodolní rozšíří nabídku bydlení v centru Ostravy, město začalo jednat s investorem

Město obdrželo nabídky k prodeji nemovitostí „Rezidence Stodolní“ a vstupuje do jednání s investorem Ostrava zahájí jednání o prodeji komplexu …

Číst více

Rozvoj území Nove Karoliny je v plném proudu, staví se zde nová inteligentní a šetrná budova ORGANICA

Inteligentní administrativní budova Organica roste na bývalém brownfieldu v centru Ostravy a developerská společnost CONTERA zároveň pokračuje ve smluvních jednáních s potenciálními …

Číst více

Ostrava opět přispěje na nápady veřejnosti, startuje dotační program Tvoříme prostor

I v letošním roce se mohou hlásit zájemci o dotaci z programu města Ostravy, který je určen všem, kteří mají zajímavý nápad, …

Číst více

Na rohu Nádražní a Českobratrské ulice vyroste nový polyfunkční dům

Na snahu města o oživení a koncepční rozvoj historického centra Ostravy, která je spojena s požadavkem na rozšíření nabídky dostupného bydlení, …

Číst více
čelní pohled na budovu

Ostrava hledá zpracovatele urbanistického řešení okolí Hlavního nádraží

Město Ostrava vyhlásilo veřejnou zakázku na zpracovatele urbanistického návrhu okolí Hlavního nádraží Ostrava. Komise bude vybírat odborný tým složený z architektů …

Číst více

VŠB-TUO začalo výstavbu nového centra CEETe

V kampusu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava začala výstavba nového multioborového vědeckého zázemí. Centrum energetických a enviromentálních technologií …

Číst více

Vyhraje projekt Fajna dilna NEJpraxi roku?

Hlasování k NEJpraxi Zdravých měst 2021 jde do finále! Už jen 4 dny můžete ovlivnit hlasování soutěže o NEJpraxi Národní …

Číst více
Koncertní sál - vizualizace

Model interiéru Ostravského koncertního sálu pro akustická měření je hotový

Dokonalá kopie budoucího interiéru ostravského koncertního sálu v měřítku 1:10 vznikala 24 týdnů v dílnách specializovaných na akustické modely v Mnichově …

Číst více

Rozvoj sociálního bydlení: Ostrava udělala další krok

Díky systematické podpoře domácnostem v obtížné bytové situaci se v Ostravě podařilo vyčlenit už 167 bytů pro tzv. sociální bydlení. …

Číst více
vizualizace mrakodrapu podle Evy Jiřičné

Ostrava hledá investičního partnera pro rekonstrukci ostravského mrakodrapu

Záměr města zrekonstruovat známou výškovou budovu na Ostrčilově ulici  a obnovit její původní funkci bydlení, podle návrhu světoznámé architekty Evy …

Číst více

Ostrava má strategii vzdělávání do roku 2030

Zastupitelstvo města schválilo na svém listopadovém zasedání klíčový dokument vzdělávání, obsahující vizi do roku 2030. Strategie vzdělávání města Ostravy 2030 …

Číst více

Hlasujte v soutěži NEJpraxe 2021 pro ostravské projekty

Statutární město Ostrava se letos zapojilo do čtvrtého ročníku soutěže o nejoblíbenější praxi Zdravých měst. Do soutěže jsou přihlašovány zejména …

Číst více

Začíná rekonstrukce bývalého módního domu Ostravica-Textilia

Někdejší módní dům, otevřený roku 1930, patřil od počátku k nejluxusnějším stavbám svého druhu v tehdejším Československu a po dlouhá desetiletí představoval …

Číst více

Prezentace „Analýzy potřeb mladých lidí ve věku 15 – 30 let ve městě Ostrava“

Statutární město Ostrava společně se Střediskem volného času Korunka a Parlamentem dětí a mládeže města Ostravy zadali výzkum, který zmapoval …

Číst více

Hledá se investor pro tři rozvojové plochy

Zastupitelstvo města Ostravy v posledních měsících rozhodlo o záměru prodat několik nemovitostí na území svého centra a v městském obvodu Ostrava-Jih. Aktuálně …

Číst více

Na Global Startupcities Summit se představí i projekty města Ostravy

GLOBAL STARTUPCITIES SUMMIT: Zástupci Ostravy představí ve španělské Malaze projekty města přívětivého pro zahraniční odborníky i výjimečné projekty vzdělávání V …

Číst více

Domov Korýtko čeká rekonstrukce

Domov pro seniory Korýtko se dočkal dlouho plánované celkové rekonstrukce, spojené s nástavbou a přístavbou. Práce by měly být zahájeny v prvním …

Číst více

Projekt CLAIRO nabízí inovativní řešení v problematice znečištění ovzduší

Znečištění ovzduší patří mezi jeden z největších environmentálních problémů Moravskoslezského kraje. Inovativní řešení nabízí projekt Clairo. Z jakých aktivit se …

Číst více
Stav před rekonstrukcí

Rekonstrukce Grossmannovy vily začne v listopadu

Očekávaná obnova Grossmannovy vily, významné kulturní památky, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, bude zahájena v listopadu 2021. S dodavatelem stavebních …

Číst více

Participativní rozpočet na Jihu jde do finále, hlasujte pro projekty, které se mají realizovat

Už šestý ročník participativního rozpočtu Náš Jih vstoupil do rozhodovací fáze. Od pondělí 25. října do neděle 7. listopadu mohou …

Číst více

Byla dokončena modernizace již třetího úseku tramvajové trati

Rychleji i o 30 vteřin, tolik mohou nově ušetřit cestující z Dubiny do centra města při jen jedné jediné jízdě s Dopravním podnikem Ostrava (DPO). V součtu je to pak teoretická …

Číst více
Smetanův sad

Smetanův sad v Mariánských Horách prošel rozsáhlou revitalizací

Smetanův sad v Mariánských Horách prošel v rámci strategického projektu Revitalizace parků a kultivace městské zeleně v Ostravě velkými úpravami. …

Číst více

Veřejnost v Ostravě diskutovala aktualizaci Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu

Město Ostrava uspořádalo v rámci projektu „Public Organisations Transform Energy Transition“ (POTEnT) 12. října odbornou diskusi tzv. Dissemination event, jejíž předmětem …

Číst více

Ostrava navyšuje investiční dotace městským obvodům

Díky dobrému hospodaření mohla Ostrava přidat na investicích v obvodech. V průběhu roku město několikrát navyšovalo městským obvodům schválený objem finančních prostředků. …

Číst více

Ostravu navštívil světoznámý architekt Steven Holl, pokračují intenzivní přípravy projektu

Tým architektů, v čele se Stevenem Hollem, pokračuje v intenzivních přípravách projektu jedné z nejočekávanějších staveb světa, koncertního sálu v Ostravě. Pravidelná pracovní …

Číst více

První nová tramvaj od Škoda Transportation dorazila do Ostravy

Moderní souprava T39 je první z 35 kusů nových tramvají, které budou jezdit ulicemi Ostravy. Jedná se o vysoce moderní …

Číst více