Publikováno: 28.07.2022

Už v září proběhne konference na podporu rozvoje talentů TALENT CITY 2022

Konference Talent City 2022 bude realizována v kontextu zapojení statutárního města Ostravy do mezinárodní iniciativy Global Startup Cities. Cílem iniciativy Global Startup Cities je tvorba nových pracovních míst, nových mezinárodních pracovních příležitostí, podnikatelské spolupráce a podpora propojování inovačních ekosystémů na evropské úrovni.

Město Ostrava dlouhodobě podporuje talentované děti, žáky a studenty a věnuje se systematické podpoře nadání a chce prostřednictvím této konference podpořit důležitost subvence v oblasti talentmanagementu.

Cílem konference Talent City 2022, která se bude konat 15.9.2022 na více místech v centru Ostravy, je podpora a rozvoj talentů ve více oblastech. Rádi bychom se inspirovali od místních organizací, ale také od zahraničních hostů a zároveň chceme představit, jak umí rozvíjet talent město Ostrava a jak se v podpoře talentů město zdokonaluje. Některé vstupy konference budou probíhat v anglickém jazyce.

Připravovaná konference bude platformou pro vzájemnou inspiraci, sdílení dobré praxe, rozvoj partnerství a proto je určena především pro odbornou veřejnost, zejména pracovníky mateřských
a základních škol, ale mohou se jí zúčastnit všichni, kteří se o tuto problematiku zajímají.

OBLASTI KONFERENCE:

1. TALENT A PODNIKAVOST

Nositelem dalšího bloku bude Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, které se zaměří na talent a podnikavost. V rámci prezentace budou představeny zajímavé projekty v oblasti start-upů, v rámci panelových diskuzí budeme hovořit mimo jiné o talent attraction managementu.

2. TALENT A VZDĚLÁVÁNÍ

Blok zaměřený na talent a kreativitu ukáže návštěvníkům možnosti zapojení kreativity nejen do vzdělávání. Nositelem této oblasti bude statutární město Ostrava a další partneři. Přednášky a workshopy budou realizovány odborníky z oblasti umění, kreativity a vzdělávání.

3. TALENT A VZDĚLÁVÁNÍ

Ostravská univerzita představí blok talent a vzdělávání. V rámci tohoto bloku se zapojí jednotlivé fakulty, např. filozofická, pedagogická, přírodovědecká a fakulta sociálních studií. Můžete se těšit na přednášky, panelovou diskusi, řízené debaty a workshopy se zajímavými hosty z oblasti podpory talentů a vzdělávání.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Součástí konference budou také tematické workshopy, které budou realizovány ve spolupráci s Centrem PANT, Ostravskou univerzitou, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, organizací MAPPA a Galerii výtvarného umění v Ostravě.

Více informací o konferenci ZDE.

Další příspěvky