Publikováno: 30.05.2022

Stále si můžete prohlédnout prostory bývalých městských jatek

Až do 10. června si mohou zájemci stále prohlédnout rekonstruovanou budovu bývalých městských jatek v Ostravě. V prvním týdnu památkově chráněná budova přivítala víc jak 2 100 návštěvníků, proběhlo 17 akcí. Pomyslné brány bývalých jatek jsou však otevřeny v rámci Měsíce otevřených dveří i v dalších dnech od pondělí do pátku v době od 14 do 18 hodin. Lidé mají možnost prohlédnout si výjimečný objekt i dvě připravené výstavy. První výstava nese název „Reaktivace: městská jatka a jejich okolí“ a seznámí návštěvníky s historií objektu, vizí nové městské čtvrti, která v místě vyroste v příštích letech. Druhá výstava „Moving Architecture,“ prezentuje tvorbu autora návrhu přestavby jatek Roberta Konieczneho.

Rekonstruovaná budova památkově chráněných jatek byla poprvé představena veřejnosti 16. května, dva roky po zahájení stavebních prací. V prvním týdnu lidé nahlédli do jednotlivých výstavních sálů díky komentovaným prohlídkám, připraveným pro široké spektrum veřejnosti, od nejmenších a laické veřejnosti až po odborníky, památkáře či specialisty, věnující se architektuře. Rekonstruované prostory návštěvníci hodnotí velmi pozitivně, zachráněný objekt budí u mnohých nadšení. Velmi dojemné jsou pak vzpomínky pamětníků.

V současnosti je dokončována zejména vnější fasáda budovy, odstraňovány jsou vady i nedodělky, jež nebrání užívání budovy. V létě pak bude objekt vybaven mobiliářem, aby galerie Plato mohla zahájit svou činnost v září letošního roku. Lidé budou moci bývalá jatka ještě krátce navštívit ve dnech Colours of Ostrava. Zachráněný objekt skýtá unikátní provozní řešení, díky originálním otočným stěnám mohou výstavní sály fungovat samostatně či při vzájemném propojení ve smyslu tzv. moving architecture. V budově neschází zázemí pro vzdělávací programy škol a přednášky, kavárna či administrativní prostory. Celkové náklady na záchranu historického objektu z konce 19. století dosáhly 344,9 milionů korun s DPH.

Významná přeměna však čeká také veřejné prostranství u budovy bývalých jatek, v dalších měsících ji obklopí zeleň. Místo nabídne příjemný prostor k trávení volného času, obsáhne i historické prvky a zohlední historický kontext. Prostranství bude osázeno lučními bylinami, trávníkem, keři a stromy. Scházet nebude přírodní biotop či pítka. Instalovány budou tři betonové patníky, nalezené při výkopových pracích. Zhotovitelem stavby je K2 stavební Moravia s. r. o. a náklady na přeměnu předprostoru jatek přesáhnou 48,6 milionů korun s DPH.

Další příspěvky