Publikováno: 04.08.2022

Další krok na cestě k potřebným parkovacím místům v centru města

Příprava stavby parkovacího domu za katedrálou postoupila do další fáze. V současnosti je zapotřebí provést průzkumy, které budou jedním z podkladů pro projekční činnost. Po dobu 14 dnů od 22. srpna do 5. září 2022 dojde k uzavření parkoviště v centru Ostravy na náměstí Msgre Šrámka. Na místě bude v uvedených dnech realizována řada nezbytných průzkumů pro návrh stavebně-technického řešení vlastní budovy. K uzavření parkoviště v centru města dojde v tomto roce ještě jednou, tentokrát na dobu čtyř týdnů. Pravděpodobně v podzimních měsících bude v místě proveden také průzkum archeologický. Výstavba parkovacího domu na nároží ulic Zámecká a Purkyňova je plánována do roku 2026. V současnosti je zpracována studie stavby, následovat bude dokumentace pro společné povolení a prováděcí dokumentace.

Projekt parkovacího domu za katedrálou lze krátce připomenout, neboť jsme o plánu výstavby podrobně informovali v uplynulých letech. Novostavba bude vybudována v proluce o výměře 2 038 m², mezi náměstím Msgre Šrámka a ulicí Zámeckou. Multifunkční parkovací dům obsáhne dvě podzemní a sedm nadzemních podlaží, skýtat bude 400 parkovacích stání. V parteru objekt nabídne prostor pro obchody, služby i gastronomii. Náklady na stavbu by měly být přibližně 500 milionů korun. Multifunkční parkovací dům tak poskytne kýžená parkovací stání v centru města. Pakliže bude zapotřebí v čase změn, může být objekt přebudován i na bytový dům. Podobu nové stavbě vtisklo renomované studio Chalupa architekti, vítězný návrh byl vybrán odbornou porotou v architektonické soutěži. Detailněji jsme informovali viz https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/nejlepsi-podobu-parkovaciho-domu-za-katedralou-navrhlo-studio-chalupa-architekti.

Další příspěvky