Publikováno: 09.08.2022

Jak naložit s předprostorem Hlavního nádraží?

Ve čtvrtek 11. 8. se od 17. 30 hodin ve výstavním prostoru Za výlohou v Městském ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA) v Nádražní ulici 17 koná veřejná debata o proměně předprostoru  Hlavního nádraží v Ostravě.

Cílem města je pojetí Hlavního nádraží jako jednoho z klíčových přestupních terminálů města s moderním a atraktivním veřejným prostorem. Ostravské Hlavní nádraží a jeho blízké okolí čeká v budoucnu mnoho změn. V území je připravováno hned několik záměrů – rekonstrukce železničního uzlu Ostrava (investorem je Správa železnic), rekonstrukce předprostoru železniční stanice, Terminál Jirská, prodloužená ulice Skladištní a jiné.

Na plánovaném setkání představí zástupci vedení města, MAPPA i zástupci týmu, který pro dané území zpracovává studii (CASUA, spol. a. s. ve spolupráci s AFRY CZ s. r. o.), dosavadní teze zamýšlené proměny a aktuální stav návrhu.

Odkaz na akci: https://fb.me/e/1VXrXVZ29

Více o projektu: https://fajnova.cz/projekt/rekonstrukce-a-estetizace-hlavniho-nadrazi-a-jeho-okoli/

Další příspěvky