Publikováno: 21.08.2022

TALENT CITY 2022 aneb podpora rozvoje talentů v Ostravě

Jedinečná konference propojí odborníky z řady oblastí s cílem podpory a rozvoje talentů v Ostravě. Město, univerzity, soukromé subjekty i inovační centra se zapojí do debat i prezentací současných trendů rozvoje nadání a talentu.

Ve dnech 14. a 15. září 2022 se v centru Ostravy uskuteční konference s názvem Talent City 2022, jejímž cílem je podpora a rozvoj talentů hned v několika oblastech. Konference bude propojením místních organizací, zahraničních hostů i prezentace města, hovořit se bude o tom, jak na podpoře talentů pracovat a jak se v rozvoji talentů zdokonaluje Ostrava samotná. Konference se bude konat v kontextu zapojení města Ostravy do mezinárodní iniciativy Global Startup Cities a v návaznosti na předsednictví České republiky v Radě EU. Město Ostrava dlouhodobě a koncepčně podporuje talentované děti, žáky a studenty a společně dalšími institucemi a organizacemi se věnuje systematické podpoře nadání a talentu.

Součástí konference Talent City 2022 bude doprovodný program na Masarykově náměstí, bude probíhat 15. září po celý den a bude určen především pro děti, žáky i širokou veřejnost. Na náměstí se představí Galerie výtvarného umění v Ostravě, která si připraví workshop na výrobu originálního deníku. Fakulty Ostravské univerzity představí robotické tulení mládě PARO, dále se zaměří na tři oblasti – sport, výtvarné umění a techniku a návštěvníci se budou moci do těchto aktivit zapojit. Vysoká škola báňská pomocí modelů a interaktivních exponátů přiblíží témata, která hýbou současným světem,“ uvedla Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora pro oblast školství a sportu.

Konference Talent City 2022 je určena pro odbornou veřejnost, zejména pracovníky všech úrovní škol, zástupce zřizovatelů, krajů a další zainteresované. V centru PANT proběhne 14. září od 18 hodin zahájení konference odbornou debatou na téma Jak podporovat nadání. Následující konferenční den, 15. září, se bude věnovat problematice talentu na třech úrovních a bude se konat současně hned na několika zajímavých místech v rámci centra města.

První úroveň „Talent a kreativita“ ukáže návštěvníkům možnosti zapojení kreativity nejen do vzdělávání. Nositelem této části je statutární město Ostrava a těšit se můžete například na Theatr Ludem z Ostravy, pražskou Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, brněnský spolek Prototýpci a další odborníky z oblasti umění, kreativity a vzdělávání.

Nositelem úrovně „Talent a podnikavost“ je Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, z. s. V rámci prezentace této úrovně bude představeno deset nejlepších startupů Moravskoslezského kraje. Bude sdílena dobrá praxe ze zahraničí týkající se oblasti talent attraction managementu a další zajímavá témata.

Úroveň „Talent a vzdělávání“, kterou na konferenci představí zástupci Ostravské univerzity, se bude zabývat problematikou talentu a nadání na školách. Pro návštěvníky budou připraveny semináře a debaty zaměřeny na práci s nadanými žáky ve školách, ale také na typologii nadaných žáků či jejich specifika a potřeby.

Konference Talent City 2022 klade za cíl městu Ostrava podporovat talent a nadání větší mírou a posunout talent attraction o další krok kupředu.

Více informací o konferenci a registrace na jednotlivé úrovně konference jsou dostupné na oficiálních stránkách města Ostravy k oblasti vzdělávání a veškeré informace jsou k nalezení také na webu www.talentova.cz.

Další příspěvky