Publikováno: 06.06.2022

V Ostravě-Nové Vsi vznikne nový park „U Boříka“

Ostravský obvod Nová Ves získá nové místo k aktivnímu odpočinku i relaxaci, které vznikne přeměnou rekreační zelené plochy na městský park. Díky revitalizaci se část území v těsné blízkosti ulice 28. října dočká komfortního využití pro volnočasové aktivity.

„Na další ze zcela nových nebo revitalizovaných městských parků se již brzy mohou těšit občané v Nové Vsi. Park se bude rozprostírat mezi jižní a severní částí obce Nová Ves, které od sebe v minulosti oddělil násep komunikace 28. října. Koncepčně je rozdělen do více funkčních celků, kdy ty hlavní představuje jakási nová ‚náves‘ na souběhu cest a v blízkosti průchodu do severní části obce. Bude to jakýsi sjednocující prvek Nové Vsi, tedy místo, které poslouží k přirozenému setkávání. V jejím sousedství pak vznikne parková část s herním prvkem a prostorem pro nejrůznější akce. Počítá se s letním kinem nebo bruslařským oválem a s travnatou loukou uvnitř,“ sdělila náměstkyně primátora pro životní prostředí, Kateřina Šebestová.

Park U Boříka dostane mobiliář takzvaně šitý na míru. Budou nainstalovány nové lavičky a drobné sportovní vybavení, doplněné dětskou prolézačkou i potrubním telefonem. Do svahu vedle kiosku přibude horská skluzavka a přístupový prostor k ní bude využitelný v zimě i pro sáňkování. Park bude doplněn o nové veřejné osvětlení a WC, včetně bezbariérové varianty. Zvolený mobiliář, spolu s dalším vybavením, respektuje navrhovaný charakter parku. Při jeho výběru byl kladen důraz na jednoduchou údržbu, robustní konstrukce a nadčasovou estetiku.

„Park svou severní stranou přiléhá k tělesu třídy 28. října, jehož svah porostlý izolační zelení využívá. Z východu je pak vymezen obloukovou sjezdovou rampou z této komunikace na ulici U Boříka, která následně park ukončuje z jeho jižní strany. Na západní straně je park ohraničen ulicí Bartošova, ústící do podchodu směrem do severní části Nové Vsi. A právě v místě propojení obou dopravní stavbou rozdělených částí obce jsou směřovány hlavní pobytové funkce parku. Počítáme zde se zpevněnou plochou pro možnost setkávání obyvatel a drobné zázemí v podobě hudebního altánu nebo objektu s toaletami. V tomto místě střetávání parkových cest, bude umístěn i přírodní amfiteátr,“ doplňuje Ondřej Vysloužil ze studia VYSLOUŽIL ARCHITEKTI, které je autorem architektonického návrhu parku.

Centrální část parku tedy můžeme chápat jako klidovou. Díky prostorovému rozčlenění pomocí zeleně budou tuto část parku charakterizovat rozmanitější celky v podobě palouků. Prostor za oválem, zvedající se na vyvýšenou komunikaci, bude nejklidnější částí parku.

Naopak aktivní zóna vyroste v západní parkové části. Její součástí bude přírodní amfiteátr, s využitím k výše zmíněnému letnímu promítání. Chybět nebude ani zastřešené pódium.

Při výstavbě dojde taktéž k sadovým úpravám, vycházejícím z funkčního členění prostoru. Stávající dřeviny budou zachovány v největší možné míře, doplní je však nové druhy stromů a keřů. Tím se ustaví tzv. parková kostra, zahrnující, kromě jiného, nezbytnou izolační zeleň.

„Do prací na novoveském parku se také zapojil státní podnik DIAMO. Je to na základě uzavřeného memoranda, které jsme právě s Diamem před lety uzavřeli a spočívá v poskytnutí nejen finanční součinnosti při realizaci řady projektů, kterými chceme společně zlepšit životní prostředí v Ostravě. V připravovaném parku U Boříka spočívá spolupráce v realizaci terénních a sadových úprav,“ doplnila náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Zhotovitel stavby již podepsal smlouvu a převzal staveniště. Park by měl být s největší pravděpodobností dokončen během přelomu let 2022/23. Autory návrhu jeho podoby jsou architekti Ondřej Vysloužil, Ondřej Turoň a krajinářská architektka Andrea Ambrožová. Z pozice generálního projektanta celý návrh zastřešilo studio VYSLOUŽIL ARCHITEKTI. Náklady na vybudování celého nového parku budou 17,2 milionu korun.

V posledních letech se statutární město Ostrava výrazně soustředí na realizaci tzv. zelených projektů, vracejících přírodu do města. Jejich společným jmenovatelem jsou rekonstrukce a oživení neprosperujících veřejných prostranství. Připomenout můžeme zásadní revitalizaci břehů Ostravice, Farskou zahradu, proměnu veřejného prostoru na Prokešově náměstí či významnou změnu Smetanova sadu. Vloni byla doplněna smíšená trvalková výsadba v různých částech města, v sedmnácti lokalitách byly vysazeny trvalky a cibuloviny. Připravovány jsou též parkové úpravy za poliklinikou v Hrabůvce či u zábřežského zámku.

Další příspěvky