Ostrava spouští pilotní projekt proměny sídliště Dubina

Město Ostrava zahájilo nový projekt zaměřený na proměnu sídliště Dubina v ostravském obvodu Jih. Tato iniciativa je klíčovou součástí mezinárodního projektu …

Číst více

Projekt výstavby nového koncertního sálu vyžaduje vícezdrojové financování

Výjimečný projekt koncertního sálu v Ostravě přinese rekonstruovanou podobu městského domu kultury, odpovídající hudební zázemí a má dopad i na …

Číst více

Mezinárodní soutěž Ostrava Towers Complex vyhrálo dánské studio ADEPT

Ostravský mrakodrap ponese rukopis věhlasného dánského studia ADEPT, které zvítězilo v mezinárodní architektonické soutěži. Porota složená z významných osobností české i světové …

Číst více

Ověřovací studie potvrdila možnost vybudování fotbalového stadionu na Bazalech

Rada města Ostravy zadala v únoru 2024 zpracování ověřovací studie v rámci zvětšení kapacity fotbalového stadionu na Bazalech. Autoři studie konstatují, že …

Číst více

Klíčový pavilon Městské nemocnice Ostrava má po zásadní modernizaci

Skončila druhá etapa rekonstrukce klíčového pavilonu E2 v Městské nemocnici Ostrava, která byla zahájena v lednu 2023. Nové zázemí v ní získala …

Číst více

Další stovky parkovacích míst v Ostravě, nový multifunkční parkovací dům u městské nemocnice byl dokončen

Další nový parkovací dům ve městě přinese nové stovky parkovacích míst. Tentokrát město Ostrava investovalo do výstavby multifunkčního parkovacího domu …

Číst více

Zrekonstruovaná Ostravica-Textilia se otevírá

Bývalý obchodní dům Ostravica-Textilia se po rekonstrukci otevírá pod značkou Boutique Business Inkubátor Ostravica (BBiO). Unikátní koncept BBiO HOME & …

Číst více

O podobě nové ostravské čtvrti v brownfieldu Žofinka rozhodne soutěž

V území mezi Novou Karolinou a Dolní oblastí Vítkovic, v místě bývalé struskové haldy Žofinské huti, vznikne nová ostravská čtvrť. Investoři ze …

Číst více
Projekt po dokončení - květen 2024

Nový park v nejlidnatější části města nabízí také vodní biotop

Další místo ve městě získalo zcela novou podobu. Parková plocha u polikliniky v Ostravě-Hrabůvce se z nevzhledného prostoru proměnila v klidovou zónu, jíž …

Číst více

Ostravská univerzita vybuduje nové koleje

Moravskoslezský kraj a město Ostrava pomohou Ostravské univerzitě financovat výstavbu nových vysokoškolských kolejí. Memorandum o tomto závazku podepsali hejtman Moravskoslezského …

Číst více

Kolo může být praktickým prostředkem dopravy ve městě, ukazuje Ostrava

Ostrava posouvá svůj přístup k podpoře cyklistické dopravy. Navazuje přitom na přínosy předchozí, čtrnáct let platné koncepce cyklistické dopravy, díky které …

Číst více

Nová cyklotrasa ze Staré Bělé do Polanky

Zbrusu nového cyklistického propojení se dočkali cyklisté na cyklistické trase A, I mezi Starou Bělou a Polankou nad Odrou. Při …

Číst více

Prodloužená Porážkova odlehčí dopravě v centru

Dlouhodobým záměrem města Ostravy v souladu s Územním plánem Ostravy byla kompletace obvodové komunikace vedené podél železniční trati, která by doplnila komunikační …

Číst více

Aktuální stav rekonstrukce DKMO

Rekonstrukce Domu kultury města Ostravy se aktuálně nachází v první fázi, která je zaměřena na přípravu území. Tato etapa, zahájená …

Číst více

Mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem na nextbiku!

Služba sdílených kol má v Ostravě své pevné místo a její oblíbenost mezi obyvateli města je velká. Od roku 2021 jsou …

Číst více

Návštěvníci Zoo Ostrava se můžou těšit na novou expozici pro tučňáky

Zhotovitele netypické, zato velmi atraktivní stavby hledá město Ostrava. Zoologická zahrada a botanický park Ostrava plánuje v příštích letech chov tučňáků. …

Číst více

Další pracovní místa v průmyslové zóně Mošnov

Zastupitelstvo města Ostravy schválilo v roce 2021 prodej pozemků ve strategické průmyslové zóně v Mošnově italské společnosti IRCE. Na pozemcích jsou budována …

Číst více

Rada města schválila jednání s úspěšným zájemcem o prodeji mrakodrapu na Ostrčilově ulici

Město Ostrava opětovně usiluje o záchranu jedné z dominant centra města – výškové budovy na ulici Ostrčilova. Pozemek, budovu a další …

Číst více

Náměstí SNP se opět stane místem pro setkávání

Náměstí SNP před hojně navštěvovaným Domem kultury Akord je v současné době více parkovištěm než místem pro setkávání a trávení volného …

Číst více

První rok projektu MECOG-CE úspěšně za námi!

Již přes rok díky projektu MECOG-CE – Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě pod programem Interreg Central Europe …

Číst více

Proměna předprostoru kostela sv. Ducha přinese kvalitní veřejný prostor

Předprostor kostela sv. Ducha v Ostravě Zábřehu čeká proměna, která místo stávající nevzhledné plochy vytvoří prostor pro setkávání a občasné komunitní …

Číst více

Pětice zajímavých projektů napříč městem zpříjemní veřejný prostor

Zastupitelé schválili přidělení dotace pětici nových projektů v rámci dotačního programu Tvoříme prostor. Zájemci je mohli předkládat do února. Vítězné …

Číst více

Kvalitní bydlení, energetika i role metropole jsou témata nového plánu

Ostrava má nový strategický plán. Vybrala si stěžejní témata, na která se bude v příštích letech zaměřovat a rozvíjet je až …

Číst více

Vzniká řídící skupina k projektu nové městské čtvrti „Pod Žofinkou“

V létě loňského roku informovalo statutární město Ostrava o záměru proměnit brownfield mezi Karolinou a Dolními Vítkovicemi v moderní a přívětivou čtvrt …

Číst více

V Ostravě byla dokončena záchrana památkově chráněné Grossmannovy vily

Architektonická perla Ostravy, Grossmannova vila, již brzy přivítá první návštěvníky. Komplexní proces záchrany památkově chráněné vily je u konce a …

Číst více

Vytvoření klastrů představuje další milník projektu MECOG-CE

Dne 22.–⁠23. února se ve Stuttgartu konalo třetí mezinárodní setkání všech partnerů projektu MECOG-CE. Projektové konsorcium vytvořilo učicí klastry a …

Číst více

Soutěžní návrhy na podobu ostravského mrakodrapu jsou hotové

Pět studií zapojených do mezinárodní architektonické soutěže odevzdalo své návrhy na budoucí podobu mrakodrapu na Nové Karolině. Přizvaní odborníci, mezi …

Číst více

Sdílená kola jsou v Ostravě stále oblíbenější způsob dopravy

Již šestým rokem Ostrava podporuje systém sdílených kol (bikesharing) a lidem nabízí i tuto alternativu způsobu dopravy. Rychlý, zdravý a …

Číst více

Obnova Tylova sadu byla dokončena

Zcela novou podobu vetkl autor návrhu revitalizace Tylova sadu území předprostoru Přírodovědné fakulty Ostravské univerzity ve Slezské Ostravě.  Původně nevzhledné …

Číst více

Již šestým rokem pomáhá aplikace čistáOVA při hlášení nedostatků ve veřejném prostoru

Webová aplikace čistáOVA pomáhá už téměř šest let občanům při hlášení závad na území Ostravy. Jejím prostřednictvím mohou jednoduše upozornit …

Číst více