Vizualizace expozice tučňáků

ZOO Ostrava – Expozice tučňáků

Významnou atraktivitou celé expozice bude venkovní bazén. Kolem poloviny jeho obvodu bude možné přes prosklené obvodové stěny sledovat pohyb tučňáků …

Číst více

DPO Telematika

Číst více

Cyklostezka Krásné Pole – Plesná

Rozšíření sítě cyklostezek přispěje k větší provázanosti obvodů a zvýšení možností cykloturistiky v okolí Ostravy. Projekt je ve fázi přípravy. …

Číst více

Cyklotrasa S,M – Mečníkova, Žákovská

Cyklopropojení městských obvodů Mariánské Hory, Nová Ves, Ostrava Jih. V tuto chvíli se zpracovává dokumentace pro stavební povolení

Číst více

Cyklotrasa M – ul. 1.máje, Sokola Tůmy

Nový úsek měří 1000 metrů, začíná napojením od ulice Mrštíkovy a vede souběžně s ulicí Železárenskou až po napojení na …

Číst více

Most Na Karolině

Most spojí nově vznikající rezidenční čtvrť a univerzitní kampus v bezprostřední blízkosti historického jádra města Ostravy se Slezskou Ostravou a …

Číst více

Denisův park

Parková plocha u Domu umění mezi ulicemi Umělecká a Denisova čeká revitalizace. Na tento park v centru města je zpracována architektonická studie, kterou připravilo studio Ateliér 38. Předmětem studie bylo navržení moderního přírodě blízkého městského parku s návaznosti na potřeby občanů a téma „výtvarno ve veřejném prostoru“. Realizace projektu začne v roce 2023.

Číst více

Parkovací domy

Cílem Ostravy je tedy rozvoj parkování typu P+R a P+G formou zpoplatněných stání.

Číst více

Revitalizace předprostoru u OC Kotva a před kostelem sv.Ducha

Tato úprava navazuje na již vytvořenou studii daného území, kdy v rámci projektu dojde k realizaci stavebních úprav, a to …

Číst více

Rekonstrukce obchodního domu Ostravica-Textilia

Komplex bývalého módního domu Ostravica-Textilia tvoří tři budovy navržené různými architekty. Ve dvacátých letech minulého století vyrostl v centru rodící se …

Číst více

Revitalizace městské třídy Opavská a 28. října

Návrhem řešení je vytvoření napojení na okolní ulice, změna uličního profilu za účelem snížení rychlosti jízdy, vytvoření vlastního jízdního pruhu …

Číst více
Cyklo

Cyklostezky a cyklotrasy města Ostravy

Podle současně platné koncepce rozvoje cyklistické dopravy by mělo být v cílovém stavu ve městě k dispozici více než 416 …

Číst více

Rekonstrukce věžového domu na Ostrčilově ulici

Renomované studio AI – DESIGN světoznámé architektky Evy Jiřičné a architekta Petra Vágnera zpracovalo komplexní návrh rekonstrukce výškové budovy na …

Číst více

Centrum uměleckých terapií Skořápka

Městské centrum uměleckých terapií s poetickým názvem Skořápka, které vzniká v Mariánských Horách bude jediné zařízení svého druhu v České …

Číst více

Areál střelnic na ulici Plzeňská

Převážná část stavby je z akustických i bezpečnostních důvodů navržena pod úrovní terénu. V nadzemním podlaží bude umístěno 22 střeleckých …

Číst více
Divadlo Jiřího Myrona

Komplexní rekonstrukce Divadla Jiřího Myrona

Téměř 30 let se v Divadle Jiřího Myrona (Národní divadlo moravskoslezské), nic neopravovalo či nerekonstruovalo. Nyní dostane scéna v centru …

Číst více

Parkovací dům na ulici 28. října

Parkovací dům by měl mít 2 podzemní patra a 8 nadzemních pater. Může sloužit zejména pro parkování služebních vozidel a …

Číst více

Pilotní ověření koncepce sociálního bydlení

V průběhu realizace projektu byla vytvořena Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy a následně Akční plán. Tyto dokumenty, které vytvořila Pracovní …

Číst více

Vodíková infrastruktura pro dopravu

Vodíkové technologie jsou všeobecně považovány za vysoce perspektivní pro rozvoj energetické soběstačnosti a efektivity Evropy. Pro historicky průmyslovou Ostravu se …

Číst více

Projekt Refill

Projekt Refill usiloval o zavedení dočasného užívání prázdných prostor jako běžně dostupné veřejné služby v Ostravě. V rámci projektu byl …

Číst více
Současný stav - letecký

Propojení centra města s Novou Karolinou

V roce 2019 byl společností Dopravoprojekt a.s. pro uvedený projekt zpracován investiční záměr. Tento IZ, který řeší celé propojení ulice …

Číst více

Estetizace a výměna městského mobiliáře

V rámci pilotního projektu došlo k úpravě tramvajové zastávky Důl Jindřich a Kotva, a to na základě architektonické studie, která …

Číst více
kolonie bedřiška vizualizace revitalizace

Revitalizace hornické kolonie Bedřiška

Projekt by měl být  financován z veřejných i soukromých zdrojů. Dokončená urbanistická studie se bude dále rozpracovávat. Její autoři, architektonická …

Číst více
Koupark Radvanice

Koupark Radvanice

Areál, který dříve sloužil jako koupaliště, se od sedmdesátých let minulého století potýkal s mnoha technickými problémy, provoz koupaliště byl proto na konci osmdesátých let ukončen. Od roku 2020 areál opět začíná sloužit veřejnosti. Projekt v první etapě zahrnoval výsadbu nových stromů (borovice, duby, buky, habry, javory nebo třešně). Součástí projektu byl také nový mobiliář. První etapa byla ukončena 30. 6. 2020.

Číst více
autobus na cng

Vozy hromadné dopravy na alternativní pohon

Významný přínos pro zlepšení životního prostředí v Ostravě a současně úsporu nákladů na provoz autobusů městské hromadné dopravy (MHD) představuje …

Číst více

Rekonstrukce a modernizace Městské nemocnice Ostrava

Městská nemocnice Ostrava je největší nefakultní nemocnicí v České republice a významným regionálním poskytovatelem zdravotní péče, jejímž zakladatelem a současně …

Číst více

Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA)

Městský ateliér od 1. října 2019 vede Ing. arch. Ondřej Vysloužil spolu s týmem expertů na architekturu, krajinářskou architekturu, urbanismus, …

Číst více

Bikesharing Ostrava

Město Ostrava a především stále více jeho obyvatelé vnímají cyklistickou dopravu jako rychlou, ekologickou a zdravou formu individuální dopravy, kterou …

Číst více
Foto 1

Domov pro zdravotně postižené (MIKASA)

Projekt počítá s novostavbou sociálního zařízení na ulici Srbská v Ostravě – Výškovicích včetně vytvoření nových parkovacích míst. Zařízení by …

Číst více
CDZ

Centrum duševního zdraví

Cílem projektu je pilotní zavedení komplexních zdravotních a sociálních služeb a ověření jejich fungování v konkrétních podmínkách při poskytování služeb …

Číst více