Aktualizováno 6.12.2021

Bytové domy

Rekonstrukce a především výstavba nových bytových domů v centru města souvisí se snahou o oživení jeho historického jádra, kde je jednou ze základních podmínek úspěchu navýšení počtu rezidentů v lokalitě. Město má v různé fázi rozpracovanosti několik nových projektů nebo rekonstruovaných bytových domů, které by měly do širšího centra umístit cca 200 nových bytů.

Zájem investorů, kteří v Ostravě vytvářejí vysoce kvalifikované pracovní příležitosti, zvyšuje poptávku po kvalitním a moderním bydlení v lokalitách s nabídkou obchodů, služeb i kulturního vyžití.

V nedávné době tak byla zrekonstruována rezidence Střelniční, v polovině roku 2021 pak byl dokončen nový bytový dům na ulici Janáčkova.

Bytový komplex Janáčkova není zdaleka posledním z městských bytových domů. Další se v Ostravě ještě chystají. Asi nejvíce očekávaná je rezidence Nové Lauby v přímém sousedství centrálního Masarykova náměstí, jejíž výstavba začala v srpnu roku 2021. Proluku na rohu ulic Kostelní a Biskupské by měl zaplnit další z bytových domů, jehož výstavba je zatím ve fázi příprav.

Podprojekty:

Bytový dům na ulici Janáčkova

Na ulici Janáčkově v centru města vyrostl sedmipodlažní bytový dům. Realizace stavby byla započata v září 2019 (bylo předáno staveniště) ...
Strategický projekt

Bytový dům Kostelní-Biskupská

Nový bytový dům v lokalitě Kostelní-Biskupská souvisí se snahou o oživení historického centra města Ostravy, kde je jednou ze základních ...
Strategický projekt

Rezidence Nové Lauby

Město v Nových Laubech vzorově oživuje historické jádro města bydlením a současně vytváří parkovací kapacitu pro návštěvníky centra. Jedná se ...
Strategický projekt

Rekonstrukce objektu Střelniční

Bytový dům se nachází na pozemku katastrálního území Moravská Ostrava a Přívoz. Jedná se o čtyřpodlažní, podsklepený objekt na nároží ...
Strategický projekt