Aktualizováno 27.4.2022

Areál střelnic v Nové Vsi

Strategický projekt
2018
Záměr
2019
Příprava
»
2024
Realizace
2025
Dokončeno

V rámci projektu dojde k vybudování areálu střeleckých sportů včetně plnohodnotného zázemí. Nové sportoviště je navrženo i k využití pro sportovce s omezenou schopností pohybu a orientace a bude zde umožněno trénování střelby i pro veřejnost, současně umožní přípravu sportovců na vrcholné i mezinárodní soutěže. Převážná část stavby je z akustických i bezpečnostních důvodů navržena pod úrovní terénu. V nadzemním podlaží bude umístěno 22 střeleckých stavů pro sportovní vzduchovkové disciplíny, v podzemním podlaží 15 střeleckých stavů pro sportovní puškové a pistolové disciplíny a 6 střeleckých stavů pro civilní puškové a pistolové disciplíny. V podzemním podlaží lze také alternativně příčně umístit 41 stavů pro sportovní vzduchovkové disciplíny. V okolí nové budovy se předpokládá vybudování parkovacích míst pro osobní vozy a autobusy.

V současné době je zpracován investiční záměr. V roce 2022 by měl být vybrán zhotovitel pro zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a vyřízeno stavební povolení, které se očekává v roce 2023. Předpoklad realizace této stavby je v období 2024 – 2025. Město bude na tento projekt žádat o dotaci z Národní sportovní agentury. Očekáváné náklady na realizaci tohoto projektu jsou 123,1 mil.Kč. Investiční záměr zpracovala společnost ADEA projekt s.r.o.

FOTOGALERIE