Přeskočit na obsah
22
nadzemních stavů pro vzduchové disciplíny
15
stavů pro sportovní puškové a pistolové disciplíny
6
stavů pro civilní puškové a pistolové disciplíny
41
podzemních stavů pro sportovní vzduchovkové disciplíny
V rámci projektu dojde k vybudování areálu střeleckých sportů včetně plnohodnotného zázemí. Nové sportoviště je navrženo i k využití pro sportovce s omezenou schopností pohybu a orientace. Trénovat zde bude moci veřejnost, současně však umožní přípravu sportovců na vrcholné i mezinárodní soutěže.

Převážná část stavby je z akustických i bezpečnostních důvodů navržena pod úrovní terénu. V nadzemním podlaží bude umístěno 22 střeleckých stavů pro sportovní vzduchovkové disciplíny, v podzemním podlaží 15 střeleckých stavů pro sportovní puškové a pistolové disciplíny a 6 střeleckých stavů pro civilní puškové a pistolové disciplíny. V podzemním podlaží lze také alternativně příčně umístit 41 stavů pro sportovní vzduchovkové disciplíny. V okolí nové budovy se předpokládá vybudování parkovacích míst pro osobní vozy a autobusy.

V roce 2022 byl vybrán zhotovitel pro zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Investiční záměr zpracovala společnost ADEA projekt s.r.o.

V současné chvíli se připravuje zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Se zahájením realizace stavby se počítá v roce 2024.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2018 Záměr ikona I
2019 Příprava ikona I
2024 Realizace ikona I
2025 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • ADEA projekt s.r.o. investiční záměr

Garanti

  • Jan Dohnal primátor statutárního města Ostrava

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/vystavba-strelnice-v-nove-vsi