Aktualizováno 20.8.2021

Výstavba střelnice v Nové Vsi

2018
Záměr
»
2019
Příprava
2023
Realizace
2024
Dokončeno

V současné době se zpracovává investiční záměr, následně bude zpracována projektová dokumentace a bude vyhlášena veřejná zakázka. Předpoklad realizace této stavby je 2023 – 2024. Předpokládané náklady stavby: jsou 120mil. Kč. Město bude na tento projekt žádat o dotaci z Národní sportovní agentury.