Přeskočit na obsah
22
nadzemních stavů pro vzduchové disciplíny
15
stavů pro sportovní puškové a pistolové disciplíny
6
stavů pro civilní puškové a pistolové disciplíny
41
podzemních stavů pro sportovní vzduchovkové disciplíny
V rámci projektu dojde k vybudování areálu střeleckých sportů včetně plnohodnotného zázemí. Nové sportoviště je navrženo i k využití pro sportovce s omezenou schopností pohybu a orientace. Trénovat zde bude moci veřejnost, současně však umožní přípravu sportovců na vrcholné i mezinárodní soutěže.

Převážná část stavby je z akustických i bezpečnostních důvodů navržena pod úrovní terénu. V nadzemním podlaží bude umístěno 22 střeleckých stavů pro sportovní vzduchovkové disciplíny, v podzemním podlaží 15 střeleckých stavů pro sportovní puškové a pistolové disciplíny a 6 střeleckých stavů pro civilní puškové a pistolové disciplíny. V podzemním podlaží lze také alternativně příčně umístit 41 stavů pro sportovní vzduchovkové disciplíny. V okolí nové budovy se předpokládá vybudování parkovacích míst pro osobní vozy a autobusy.

V roce 2022 byl vybrán zhotovitel pro zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Stavební povolení se očekává v roce 2023. Předpoklad realizace této stavby je v období 2024 – 2025. Město bude na tento projekt žádat o dotaci z Národní sportovní agentury. Očekáváné náklady na realizaci tohoto projektu jsou 123,1 mil. Kč. Investiční záměr zpracovala společnost ADEA projekt s.r.o.

Aktuálně probíhá příprava projektové dokumentace.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2018 Záměr ikona I
2019 Příprava ikona I
2024 Realizace ikona I
2025 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • ADEA projekt s.r.o. investiční záměr

Garanti

  • Jan Dohnal primátor statutárního města Ostrava

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/vystavba-strelnice-v-nove-vsi