Přeskočit na obsah
92
pilotních domácností
80
% si bydlení udrželo
2018
vítězství v soutěži Regiostars
Na území města žije mnoho domácností v nevyhovujících podmínkách. Jedná se o jednotlivce, páry, samoživitelky a samoživitele i rodiny s dětmi. Statutární město Ostrava pomáhá těmto domácnostem prostřednictvím sociálního bydlení. Nájem bytu může získat domácnost, která je bez bydlení nebo v tíživé bytové situaci. Součástí je také spolupráce se sociálním pracovníkem.

V průběhu realizace projektu byla vytvořena Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy a následně Akční plán. Tyto dokumenty, které vytvořila Pracovní skupina sociálního bydlení, nastavují fungování sociálního bydlení a vymezují rozvojové cíle a oblasti.

Z 92 domácností, které do projektu vstoupily, si bydlení udrželo celých 80 % domácností.

Se zabydlenými domácnostmi se vedly rozhovory, díky kterým jsme získali zpětnou vazbu o tom, jak členové domácností hodnotí získání sociálního bydlení.

Pozitivní dopady sociálního bydlení:

 • spokojenost s novým bydlením – pocit bezpečí, jistoty a klidu (92 % domácností),
 • zlepšení zdravotního stavu (52 % domácností),
 • zlepšení finanční situace (66 % domácností),
 • zlepšení rodinných vztahů, méně hádek, snížení konfliktů, zlepšení komunikace (28 % domácností),
 • zlepšení školního prospěchu dětí (52 % domácností),
 • nalezení zaměstnání alespoň jednoho člena domácnosti (38 % domácností),
 • destigmatizace – děti se ve škole nestydí, mohou si pozvat spolužáky domů (uvádějí domácnosti s dětmi školního věku, které dříve bydlely na ubytovnách),
 • získání bydlení jako nový start do života.

Aktivity města si vysloužily i mezinárodní pozornost. V roce 2018 projekt zvítězil v soutěži RegioStars Awards pořádané Evropskou komisí, a to v kategorii Vytváření lepšího přístupu k veřejným službám. Celkem se v 5 kategorií účastnilo 102 projektů z 25 zemí. Jednalo o historicky první vítězství projektu z Česka. Aktivity města jsou také příkladem dobré práce pro Evropský pilíř sociálních práv (kapitola III. Sociální ochrana a začleňování, 19. Bydlení a pomoc pro osoby bez domova).

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2015 Záměr ikona I
2016 Příprava ikona I
2016 Realizace ikona I
2019 Dokončeno ikona I

Video

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava

Garanti

 • Zbyněk Pražák náměstek primátora pro oblast sociálních věcí

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/pilotni-overeni-koncepce-socialniho-bydleni