Aktualizováno 11.8.2022

Pilotní ověření koncepce sociálního bydlení

2015
Záměr
2016
Příprava
2016
Realizace
2019
Dokončeno

Pilotní ověření koncepce sociálního bydlení

Na území města žije mnoho domácností v nevyhovujících podmínkách – v důsledku obtížných životních situací se ocitly zcela bez bydlení nebo žijí v bytech ve špatném technickém stavu apod. Jedná se o jednotlivce, páry, samoživitelky a samoživitele i rodiny s dětmi.

Statutární město Ostrava pomáhá těmto domácnostem prostřednictvím sociálního bydlení. Nájem bytu může získat domácnost, která je bez bydlení nebo v tíživé bytové situaci. Součástí je také spolupráce se sociálním pracovníkem.

V průběhu realizace projektu byla vytvořena Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy a následně Akční plán. Tyto dokumenty, které vytvořila Pracovní skupina sociálního bydlení, nastavují fungování sociálního bydlení a vymezují rozvojové cíle a oblasti.

Z 92 domácností, které do projektu vstoupily, si bydlení udrželo celých 80 % domácností.

Se zabydlenými domácnostmi se vedly rozhovory, díky kterým jsme získali zpětnou vazbu o tom, jak členové domácností hodnotí získání sociálního bydlení.

Pozitivní dopady sociálního bydlení:

  • spokojenost s novým bydlením – pocit bezpečí, jistoty a klidu (92 % domácností),
  • zlepšení zdravotního stavu (52 % domácností),
  • zlepšení finanční situace (66 % domácností),
  • zlepšení rodinných vztahů, méně hádek, snížení konfliktů, zlepšení komunikace (28 % domácností),
  • zlepšení školního prospěchu dětí (52 % domácností),
  • nalezení zaměstnání alespoň jednoho člena domácnosti (38 % domácností),
  • destigmatizace – děti se ve škole nestydí, mohou si pozvat spolužáky domů (uvádějí domácnosti s dětmi školního věku, které dříve bydlely na ubytovnách),
  • získání bydlení jako nový start do života.

Aktivity města si vysloužily i mezinárodní pozornost. V roce 2018 projekt zvítězil v soutěži RegioStars Awards pořádané Evropskou komisí, a to v kategorii Vytváření lepšího přístupu k veřejným službám. Celkem se v 5 kategorií účastnilo 102 projektů z 25 zemí. Jednalo o historicky první vítězství projektu z Česka. Aktivity města jsou také příkladem dobré práce pro Evropský pilíř sociálních práv (kapitola III. Sociální ochrana a začleňování, 19. Bydlení a pomoc pro osoby bez domova).