Přeskočit na obsah
1930
otevření obchodního domu
3
budovy různých architektů
22
let chátrání
2022
zahájení rekonstrukce
Někdejší módní dům, otevřený roku 1930, patřil od počátku k nejluxusnějším stavbám svého druhu v tehdejším Československu a po dlouhá desetiletí představoval jednu z ostravských architektonických ikon. V roce 2022 se po letech chátrání dočkali všichni příznivci ikonické stavby a byla zahájena jeho oprava.

Komplex bývalého módního domu Ostravica-Textilia tvoří tři budovy navržené různými architekty. Ve dvacátých letech minulého století vyrostl v centru rodící se Ostravy nový obchodní dům podle návrhu avantgardní berlínské architektky Marie Frommerové. Postupně byl dům propojen s vedlejší stavbou z roku 1911, nájemním a obchodním domem Textilií moravského architekta Felixe Neumanna, a také budovou někdejší Obchodní a průmyslové banky (bývalý METASPORT), postavenou podle projektu Julia a Wunibalda Deiningerových.

Interiér hlavní části včetně známého schodiště pochází z padesátých let minulého století a je dílem architekta Lubomíra Šlapety. A právě od padesátých let procházely jednotlivé části domů různými necitlivými opravami, které postupně snižovaly architektonickou kvalitu interiérů i exteriérů všech budov. Definitivně musel být provoz ukončen v devadesátých letech. Při rekonstrukci v dubnu 2000 se po zbourání nosných zdí propadla dvě podlaží a zřítila se část střechy. Na počátku nového tisíciletí bylo proto rozhodnuto o demolici všech budov a výstavbě moderního obchodního centra. Tyto plány však zhatil soudní spor mezi tehdejšími majiteli a městem Ostrava, který se vlekl donedávna.

V roce 2015 se majitelem komplexu budov stala společnost Ostravica 2020 s.r.o., která objekty koupila s cílem je zachránit, zrekonstruovat a přinést jim novou funkci. V následujících letech proběhly nutné sanační práce a komplexní opravy nosných konstrukcí. Tím byly dvě budovy definitivně staticky zajištěny a připraveny na celkovou rekonstrukci.

Současnost

Po letech chátrání projekt přestavby získal jak potřebná povolení, tak silného finančního partnera. Na jaře roku 2022 tak začaly stavební práce. Rekonstrukce třetího objektu, bývalé Obchodní a průmyslové banky, bude řešena zvlášť. Plánem jeho majitelů je budovu bývalé banky vrátit do původní podoby a doplnit ji dostavbou nového domu v proluce na ulici 28. října.

Majitelé komplexu Ostravica-Textilia celou dobu úzce spolupracovali se Statutárním městem Ostrava a Městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz. Společně plánují provázat přízemí všech budov se vznikajícím veřejným prostorem na Náměstí E. Beneše. Za tímto účelem spolu v minulosti podepsali Memorandum o spolupráci a město Ostrava ve spolupráci s Městským ateliérem prostorového plánování a architektury (MAPPA) nyní pořádá urbanistickou soutěž na úpravu tohoto veřejného prostoru.

Samotná rekonstrukce je řešena citlivě, s co největším respektem k původní podobě. S ohledem na místy netradiční přístup k řešení fasády objektu byla prostřednictvím Městského ateliéru vytvořena platforma pro odbornou diskusi nad navrhovaným řešením. Autoři návrhu tak obdrželi řadu podnětů od nezávislých odborníků, které se ve výsledné podobě snažili zohlednit.

Bývalý obchodní dům Ostravica-Textilia se po rekonstrukci otevřel v červnu 2024 pod značkou Boutique Business Inkubátor Ostravica (BBiO). Unikátní koncept BBiO HOME & office nabídne na ploše o více než 6000 m2 flexibilní i sdílené kanceláře, zasedací místnosti, ale i kavárnu, čtyři jídelní koncepty, klub se špičkovým ozvučením a prostory pro pořádání kulturních a jiných akcí.

Více informací: https://boutiqueostravica.cz/

Autorem zpracované vizualizace je studio Master Design.

Řešení prostoru náměstí Dr. Edvarda Beneše

V července 2021 vyhlásilo město Ostrava veřejnou soutěž o návrh na řešení prostoru náměstí Dr. Edvarda Beneše, které k obchodnímu domu přiléhá. Soutěž zorganizoval Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA).

V únoru 2022 porota vybrala návrh, který doporučila k realizaci. Vznikl ve spolupráci kolektivu autorů Ing. arch. Jiřího Miky, Ing. arch. Martina Materny, Ing. arch. Markéty Káňové, Ing. arch. Petra Svobody, Ing. arch. Adély Kudlové a Ing. arch. Venduly Bažové. Vybraný návrh přináší celkovou kultivaci prostoru, který bude nabízet příjemné prostředí pro trávení času a komunitní aktivity, jako jsou trhy či slavnosti. Zároveň počítá s rezervou pro budoucí výstavbu na místě zaniklého Německého domu.

Návrh člení území na tři různé části, které jsou vhodně vymezené a zároveň na sebe navazují. Jedná se o:

 • prostor před radnicí,
 • parkové náměstí,
 • plochu bývalého Německého domu, která je zdůrazněna volbou jiného typu dlažby.

Projekt v médiích

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2015 Záměr ikona I
2019 Příprava ikona I
2022 Realizace ikona I
2024 Dokončeno ikona I

Aktuality

Zpracovatelé

 • Ostravica 2020 s.r.o. majitel

Garanti

 • Ostravica 2020 s.r.o.

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/rekonstrukce-obchodniho-domu-ostravica-textilia