Aktualizováno 22.6.2022

Cyklostezky a cyklotrasy města Ostravy

Strategický projekt

Síť cyklostezek na území města Ostravy zahrnuje aktuálně zhruba 266 km cyklistických stezek, pruhů a tras, z toho je více než 97 km vedeno segregovaně od motorové dopravy. Snahou města je tuto síť v Ostravě a nejbližším okolí dále rozšiřovat a vzájemně propojovat, aby cyklisté jezdili po bezpečných stezkách a ne silnicích s hustým automobilovým provozem. Podle současně platné koncepce rozvoje cyklistické dopravy by mělo být v cílovém stavu ve městě k dispozici více než 416 km cyklistických stezek, pruhů a tras. Nově budované trasy slouží nejen k projížďkám, ale především k podpoře cyklodopravy jako zdravé a ekologické formy každodenních přesunů do zaměstnání a dalších aktivit. Těch, kteří volí kolo jako alternativní dopravní prostředek, je v Ostravě čím dál více. Přispívá k tomu také stále více oblíbenější systém sdílení kol – bikesharing, který v Ostravě úspěšně funguje již 4. sezónu.

Přehled cyklistických tras města

 

Podprojekty:

Cyklistická stezka Proskovická, Blanická

Trasa propojila točnu ve Výškovicích se Starou Bělou a výrazně tak přispěla ke zlepšení bezpečnosti provozu na místních úzkých komunikacích. ...
Strategický projekt

CYKLISTICKÉ PROPOJENÍ UL. 17. LISTOPADU, VTP

Realizací projektu, tj. vybudováním cyklostezky v městském obvodu Ostrava – Poruba došlo ke zvýšení bezpečnosti cyklistů, kteří jsou v provozu ...

Cyklistické řešení ulice Na Rovince

V Hrabové je v ulici Na Rovince je v realizaci stavba nové cyklostezky, která propojí stávající trasy pro cyklisty v ...
Strategický projekt

Cyklostezka Nová Ves – vodárna

1. etapa: Projekt s umístěním v území městského obvodu Nová Ves – poblíž křižovatky Mariánskohorská x 28. října spočíval v realizaci ...

Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince

Realizací projektu došlo k vybudování cyklostezky propojující jižní část průmyslové zóny Ostrava-Hrabová s městským obvodem Nová Bělá. Projekt navazuje na již ...
Strategický projekt

Cyklotrasa F, U – Kaminského, Ječmínkova

Tato trasa doplní síť cyklostezek na území města Ostravy, kterých je aktuálně zhruba 266 km. Cyklostezka propojuje sídliště Dubina a ...
Strategický projekt

Cyklotrasa M přes Svinovské mosty

Cyklotrasa M vede z centra Ostravy přes Mariánské Hory, dále Poruba – Plesná; Poruba – Svinov – Dubí – Nová Ves; ...
Strategický projekt

Cyklotrasa Y – Průmyslová, Baarova

Výstavbou stezky určené pro cyklisty došlo k propojení se stávajícími městskými cyklistickými stezkami a trasami v trase městské cyklotrasy Y. ...
Strategický projekt

Zpřístupnění Odry a Olše cyklistům

Cyklostezkou E (Hrušov – Vrbice) dojedete až do Polska Pět partnerských obcí spojilo síly a rozhodlo se využít turistického potenciálu ...
Strategický projekt

Cyklostezka na ul. Cholevova

Jedná se o stavbu  nové dělené cyklostezky v úseku od ul. Fr.Lýska po ul. J. Herolda v Ostravě Hrabůvce . ...
Strategický projekt

Cyklotrasa M – ul. 1.máje, Sokola Tůmy

Stavba řeší propojení části městského obvodu Mariánských Hor, konkrétně mezi ul. 28. října a ul. 1. máje. Trasa začíná napojením ...
Strategický projekt

Cyklotrasa S,M – Mečníkova, Žákovská

Cyklopropojení městských obvodů Mariánské Hory, Nová Ves, Ostrava Jih. V tuto chvíli se zpracovává dokumentace pro stavební povolení
Strategický projekt

Cyklostezka Polanka nad Odrou – železniční přejezd, ul. K Pile

Předmětem stavby je vybudování úseku cyklistické trasy v městském obvodu Polanka nad Odrou a to od ulice K Pile severně ...
Strategický projekt

Cyklistická trasa A,I Stará Bělá _ Polanka nad Odrou

Cyklistické propojení přes řeku Odru mezi městskými částmi Stará Bělá a Polanka nad Odrou. Stavba je projekčně koordinována s projektem ...
Strategický projekt

Cyklostezka Krásné Pole – Plesná

Rozšíření sítě cyklostezek přispěje k větší provázanosti obvodů a zvýšení možností cykloturistiky v okolí Ostravy. Projekt je ve fázi přípravy. ...
Strategický projekt

Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou

Řeší doplnění chybějícího propojení realizovaných komunikací v souběhu se sil. I/11 (SO 169), dále pokračování pěší komunikace od napojení MK ...
Strategický projekt