Přeskočit na obsah
Síť cyklostezek na území města Ostravy zahrnuje aktuálně zhruba 273 km cyklistických stezek, pruhů a tras, z toho je více než 113 km vedeno odděleně od motorové dopravy. Snahou města je tuto síť v Ostravě a nejbližším okolí dále rozšiřovat a vzájemně propojovat, aby cyklisté jezdili po bezpečných stezkách a ne silnicích s hustým automobilovým provozem.

Podle současně platné koncepce rozvoje cyklistické dopravy by mělo být v cílovém stavu ve městě k dispozici více než 416 km cyklistických stezek, pruhů a tras. Nově budované trasy slouží nejen k projížďkám, ale především k podpoře cyklodopravy jako zdravé a ekologické formy každodenních přesunů do zaměstnání a dalších aktivit. Těch, kteří volí kolo jako alternativní dopravní prostředek, je v Ostravě čím dál více. Přispívá k tomu také stále více oblíbenější systém sdílení kol – bikesharing.

Přehled cyklistických tras města

Podprojekty:

https://fajnova.cz/projekt/cyklostezky-mesta-ostrava