Aktualizováno 18.3.2022

Revitalizace předprostoru u OC Kotva a před kostelem sv.Ducha

Strategický projekt
2019
Záměr
2021
Příprava
»
2023
Realizace
2024
Dokončeno

Úprava venkovního prostranství před areálem Kotva a kostelem sv. Ducha v Ostravě – Zábřehu. Jedná se o původní plochu ze sedmdesátých let minulého století, která je ve špatném technickém stavu s řadou nevhodných lokálních oprav, schodiště jsou značně poškozená a nebezpečná a řešení parkování a dopravní obsluhy na náměstí před kostelem je nevhodné. Tato úprava navazuje na již vytvořenou studii daného území, kdy v rámci projektu dojde k realizaci stavebních úprav, a to konkrétně chodníku před Kotvou a k úpravě přístupu na ulici Kotlářové od kostela sv. Ducha. Tato úprava prostranství přispěje k možnosti realizovat společné akce obyvatel pořádané před kostelem sv. Ducha nejen městským obvodem Ostrava-Jih. Předprostor před Kotvou bude realizován v roce 2022.

Pro předprostor před kostelem sv. Ducha se předpokládá v průběhu roku 2022 vypsání arch. soutěže, realizovat se bude pravděpodobně v letech 2023-2024.