Aktualizováno 20.8.2021

Revitalizace předprostoru u OC Kotva

Úprava venkovního prostranství před areálem Kotva a kostelem sv. Ducha v Ostravě – Zábřehu. Tato úprava navazuje na již vytvořenou studii daného území, kdy v rámci projektu dojde k realizaci stavebních úprav, a to konkrétně chodníku před Kotvou a k úpravě přístupu na ulici Kotlářové od kostela sv. Ducha. Tato úprava prostranství přispěje k možnosti realizovat společné akce obyvatel pořádané před kostelem sv. Ducha nejen městským obvodem Ostrava-Jih. Předprostor před Kotvou bude realizován v roce 2022. Pro předprostor před kostelem sv. Ducha se předpokládá v průběhu roku 2021 vypsání arch. soutěže, realizovat se bude pravděpodobně v letech 2023-2024.