Přeskočit na obsah
Úprava venkovního prostranství před areálem Kotva a kostelem sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu. Jedná se o původní plochu ze 70. let minulého století, která je ve špatném technickém stavu s řadou nevhodných lokálních oprav. Schodiště jsou značně poškozená, řešení parkování a dopravní obsluhy na náměstí před kostelem je nevhodné.

Předprostor kostela sv. Ducha v Ostravě Zábřehu čeká proměna, která místo stávající nevzhledné plochy vytvoří prostor pro setkávání a občasné komunitní aktivity. Projekt vychází ze studie zpracované ateliérem m2au, vítězem architektonické soutěže. Oproti původnímu návrhu došlo k úpravě počtu parkovacích míst, aby se v nich více odrážely požadavky obyvatel této frekventované lokality.  Aktuálně probíhá projektová příprava.

Pro předprostor před kostelem sv. Ducha došlo roku 2022 k vypsání arch. soutěže. Vyhlášení výsledků proběhlo v listopadu 2022. Samotný projekt se bude realizovat pravděpodobně v letech 2025-2026.

Ze sedmi návrhů porota vybrala řešení ateliéru m2au. Návrh vnáší do prostoru kolem kostela výrazný vodní prvek v podobě mělké vodní plochy. Přibýt by mělo také stromořadí, které sjednocuje veřejný prostor a opticky částečně zakrývá sousední ubytovnu. U vítězného návrhu porota kladně hodnotila univerzální otevřený prostor před kostelem, ctění osy kostela a její protažení do reprezentativního předprostoru pomocí komunitního stolu.  Porotci při hodnocení návrhu ocenili také nápaditý mobiliář, který vychází z geometrických tvarů okenních otvorů kostela.

Se změnou charakteru užívání plochy se pojí zrušení nynějšího placeného parkoviště před kostelem, tato změna však nepřinese pokles parkovacích míst v lokalitě, naopak jejich celkový počet se navýší. Studie předpokládá vznik nového parkoviště o kapacitě 35 parkovacích míst vedle MŠ Volgogradská. Další možnost parkování přibude vedle kostela a podél ulice Kotlářova. Dále studie navrhuje nad rámec zadání z architektonické soutěže i budoucí napojení ulice Kotlářova na ul. Výškovickou v obou směrech a její vyústění do ulice Patrice Lumumby. Z ulice Kosmonautů bude současně možné odbočit doleva na ulici Výškovickou, čímž se celá lokalita stane dostupnou téměř ve všech směrech.

Římskokatolický kostel sv. Ducha, který tvoří dominantu řešeného území, byl postaven podle návrhu brněnského architekta Marka Štěpána a stal se stavbou Moravskoslezského kraje v roce 2007. Samo okolí kostela a obchodního centra Kotva je významnou lokalitou nejlidnatějšího ostravského obvodu Ostrava-Jih, ve které se denně pohybuje velké množství lidí. Veřejné prostranství před vedlejším nákupním centrem Kotva prošlo úpravou v roce 2022, kdy se lidé dočkali nejen nových chodníků, ale i cyklostezky a nového mobiliáře. Již dříve pak město a městský obvod realizovaly řadu investic, které pozitivně ovlivnily vzhled i kvalitu okolních veřejných prostranství. Ať už se jedná o rekonstrukci kina Luna a jeho předprostoru, úpravu parku za kinem nebo revitalizaci tramvajové trati, při níž došlo k jejímu ozelenění, snížení hlučnosti a vibrací i rekonstrukci zastávek.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2019 Záměr ikona I
2021 Příprava ikona I
2025 Realizace ikona I
2026 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Garanti

  • Radim Ivan místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/revitalizace-predprostoru-u-oc-kotva