Aktualizováno 24.11.2022

Revitalizace předprostoru u OC Kotva a před kostelem sv.Ducha

Strategický projekt
2019
Záměr
2021
Příprava
»
2025
Realizace
2026
Dokončeno

Úprava venkovního prostranství před areálem Kotva a kostelem sv. Ducha v Ostravě – Zábřehu. Jedná se o původní plochu ze sedmdesátých let minulého století, která je ve špatném technickém stavu s řadou nevhodných lokálních oprav, schodiště jsou značně poškozená a nebezpečná a řešení parkování a dopravní obsluhy na náměstí před kostelem je nevhodné. Tato úprava navazuje na již vytvořenou studii daného území, kdy v rámci projektu dojde k realizaci stavebních úprav, a to konkrétně chodníku před Kotvou a k úpravě přístupu na ulici Kotlářové od kostela sv. Ducha. Tato úprava prostranství přispěje k možnosti realizovat společné akce obyvatel pořádané před kostelem sv. Ducha nejen městským obvodem Ostrava-Jih.

Pro předprostor před kostelem sv. Ducha došlo roku 2022 k vypsání arch. soutěže. Vyhlášení výsledků proběhlo v listopadu 2022. Samotný projekt se bude realizovat pravděpodobně v letech 2025-2026.

Ze sedmi návrhů porota vybrala řešení ateliéru m2au. Návrh vnáší do prostoru kolem kostela výrazný vodní prvek v podobě mělké vodní plochy, zázemí pro letní kino či dětské hřiště. Přibýt by mělo také stromořadí, které sjednocuje veřejný prostor a opticky částečně zakrývá sousední ubytovnu. Porotci při hodnocení mimo jiné ocenili nápaditý mobiliář, který vychází z geometrických tvarů okenních otvorů kostela.