Aktualizováno 10.8.2022

DPO Telematika

2020
Záměr
Příprava
»
2021
Realizace
2030
Dokončeno

Jedná se o dva projektové celky – opatření související s odbavováním a bezpečností cestujících typu odbavovacích systémů, kamer apod. a infrastrukturní, dopravní a telematická opatření typu stavění dopravních cest, hlídání dispečerem, sledování stavu vozidel, informační panely apod. Jde o komplementární projekt k IDS – Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě.