Přeskočit na obsah
64
m vysoký
76
bytů
170
možných parkovacích míst
15
bytů odkoupí město
Komplexní rekonstrukce výškového domu v centru Ostravu podle návrhu světoznámé architekty Evy Jiřičné nabídne atraktivní bydlení v centru města, kavárnu s vyhlídkou a komerční prostory v parteru. Počítá se také se stavbou parkovacího domu.

Renomované studio AI – DESIGN světoznámé architektky Evy Jiřičné a architekta Petra Vágnera zpracovalo komplexní návrh rekonstrukce výškové budovy na ulici Ostrčilova. Věžový dům nabídne další atraktivní bydlení v centru města i kavárnu s vyhlídkou v nejvyšším patře budovy.

Komplexní návrh rekonstrukce potvrdil technické možnosti přestavby objektu a zároveň přinesl řešení, které zachovává výšku budovy a současně do území vnáší zcela nový prvek – atraktivní bydlení v centru města, kavárnu s vyhlídkou a komerční prostory v parteru. K zajištění parkovacích míst v lokalitě pak záměr počítá s výstavbou parkovacího domu v místě dnešního parkoviště. Rekonstrukce je navrhována ve vysokém architektonickém standardu a objekt obsahuje služby a prostory specifického charakteru, jedná se např. o požadavek na zelenou fasádu objektu včetně centrálního zavlažování, recepci v objektu či zelenou střechu na parkovacím domě.

Soukromý investor

V červnu 2022 zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření smlouvy s investorem First Skyscraper s. r. o. na rekonstrukci výškové budovy v centru Ostravy a výstavbu nového parkovacího domu. Obě stavby musí být dokončeny nejpozději do pěti let, tedy do roku 2027. Cílem města je rekonstrukcí ikonického domu na ulici Ostrčilova rozšířit portfolio bytů v centru města, včetně městského nájemního, současně posílení parkovacích kapacit pro obyvatele nového bytového domu i veřejnost žijící v blízkém okolí, a v neposlední řadě vyřešení dalšího z dlouhodobě prázdných a zničených domů ve městě.

O záměru prodeje nemovitostí a vyhlášení výzvy k podání nabídek rozhodly jednotlivé orgány města v prosinci loňského roku. Předpokládané náklady na rekonstrukci objektu činily v prosinci loňského roku 2021 téměř 510 miliónů korun bez DPH. S ohledem na současnou ekonomickou situaci spojenou s růstem cen stavebních materiálů, ceny práce i inflace, lze s jistotou říci, že se investiční náklady stavbu bytového i parkovacího domu navýší, což je riziko, které na sebe přenáší soukromý investor.

Společnost zaplatí městu veškeré náklady za přípravu dokumentací a podkladů opatřených městem pro získání maxima relevantních informací vztahujících se k proveditelnosti projektu ve výši zhruba 5,3 milionů korun bez DPH a dále kupní cenu za pozemek ve výši téměř 43,3 milionu korun bez DPH. Město po dokončení staveb odkoupí od investora 15 bytů včetně 3 bezbariérových a část (90) parkovacích míst za necelých 231 milionů korun bez DPH. Celkově tak investice město vyjde na 182 milionů korun. Byty ve vlastnictví města se využijí výhradně pro nájemní bydlení, parkovací místa budou sloužit nejen nájemníkům, ale i pro parkování veřejnosti. Soukromému investorovi zůstane až 60 bytů, minimálně 75 parkovacích míst a nebytové prostory.

Historie budovy

Výškový bytový dům v Ostrčilově ulici je už od roku 2013 kvůli technickým problémům prázdný. Ač je ve špatném technickém stavu a jeho rekonstrukce bude náročná, rozhodlo vedení města objekt nebourat, aby se zachovala jedna z unikátních dominant města vysoká 64 metrů. Vyšší jsou pouze věž Nové radnice a Bolt Tower v Dolních Vítkovicích, vybudovaný z vysoké pece.

Objekt byl postaven podle návrhu Jana Slezáka v tzv. pozdním internacionálním stylu v letech 1965 až 1968 jako součást sídliště Jindřiška jako tzn. experimentální projekt. Původně byl zamýšlen jako obytný dům, k tomuto účelu se však využíval jen pár let právě z důvodu technických problémů, v sedmdesátých letech minulého století se přestavěl na kancelářský objekt. Má téměř čtvercový půdorys a plně prosklený parter.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I
2024 Realizace ikona I
2027 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • AI - DESIGN, s.r.o. architektonický návrh

Garanti

  • Hana Tichánková náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/rekonstrukce-mrakodrapu-na-ostrcilove-ulici