Aktualizováno 5.2.2021

Projekt Refill

2015
Záměr
Příprava
2016
Realizace
2018
Dokončeno

Mezinárodní projekt

Projekt Refill usiloval o zavedení dočasného užívání prázdných prostor jako běžně dostupné veřejné služby v Ostravě.

V rámci projektu byl vytvořen Akční plán, který rozpracoval konkrétní nástroje na podporu dočasného užívání. Cílem bylo vytvořit takové podmínky, aby byly výhodné pro obě strany, jak pro majitelé nebytových prostor či ploch, tak pro nájemce a aby se postupně odbouraly komplikované administrativní a legislativní překážky, které by naopak mohly obě strany od tohoto záměru odradit. Realizace projektu probíhala od května 2016 do května 2018.

Celkový rozpočet projektu byl 47 228 EUR, z toho bylo 85% financováno částky z Evropského fondu pro regionální rozvoj  prostřednictvím operačního programu evropské spolupráce URBACT III a zbylých 15% dofinancování Statutárním městem Ostrava.

Více k mezinárodnímu projektu Refill v anglickém originále – Journey to Temporary Use (ke stažení v PDF) nebo videu.

Kancelář Refill

Pilotní projekt kanceláře byl spuštěn v květnu 2018 a plynule navázal na ukončenou realizaci projektu. Jednalo se o testování budoucí služby pro občany podpořené statutárním městem Ostrava. Cílem tohoto projektu bylo ověření potřebnosti a životaschopnosti této služby ve městě. Do roku 2019 byla kancelář Refill spravována prostřednictvím Kulturního centra Cooltour a sídlila v dočasných prostorech na ulici Českobratrská.

Od září 2019 je kancelář Refill součástí Ateliéru pro prostorové plánování a architekturu MAPPA!!! a přestěhovala se do nových prostor na ul.Nádražní 17, Ostrava. Kancelář  primárně nabízí propojení mezi nositeli zajímavých nápadů, respektive zájemců o dočasné využití prostor a majiteli prázdných prostor a slouží jako přímý kontakt pro oba aktéry.

Kancelář Refill:
Ateliér prostorového plánování a architektury MAPPA!!!, Nádražní 17, Ostrava – Moravská Ostrava

Webové stránky www.refillova.cz

Email: info@refillova.cz