Přeskočit na obsah
Refill kancelář je iniciátor a zprostředkovatel dočasného užívání opuštěných prostor v Ostravě. Nabízí pronájem za nízkou cenu, ovšem jen na omezenou dobu, a to i v budovách či na prostranstvích, která nemusí splňovat běžné standardy pronajímaných prostor. Zaměřuje se na podporu kulturních a sociálních projektů i začínajícího podnikání.

Projekt Refill usiloval o zavedení dočasného užívání prázdných prostor jako běžně dostupné veřejné služby v Ostravě. V rámci projektu byl vytvořen Akční plán, který rozpracoval konkrétní nástroje na podporu dočasného užívání. Cílem bylo vytvořit takové podmínky, aby byly výhodné pro obě strany, jak pro majitelé nebytových prostor či ploch, tak pro nájemce a aby se postupně odbouraly komplikované administrativní a legislativní překážky, které by naopak mohly obě strany od tohoto záměru odradit. Realizace projektu probíhala od května 2016 do května 2018.

Celkový rozpočet projektu byl 47 228 EUR, z toho bylo 85% financováno částky z Evropského fondu pro regionální rozvoj  prostřednictvím operačního programu evropské spolupráce URBACT III a zbylých 15% dofinancování Statutárním městem Ostrava.

Jak to funguje?

PROSTORY: Aktivní hledání opuštěných prostorů ve městě, sběr tipů a podnětů od veřejnosti. Ověření stavu, dohledání kontaktů na vlastníky Navázání kontaktu s vlastníky a osobní schůzka.

PROJEKTY: Oslovování komunit či jednotlivců s nabídkou dočasného užívání, sběr a příjem námětů skrze sociální sítě, online dotazník, e–mail i osobně v kanceláři Osobní schůzka, vyjasnění záměru a potřeb – prezentace projektu a požadavek na prostory.

DOČASNÉ UŽÍVÁNÍ: Dohodnutí podmínek dočasného užívání Udělení souhlasu vlastníka/autora nápadu se zveřejněním v databázi prostorů/projektů.  Spárování prostor s vhodným projektem Příprava smlouvy o dočasném užívání

Kancelář Refill

Pilotní projekt kanceláře byl spuštěn v květnu 2018 a plynule navázal na ukončenou realizaci projektu. Jednalo se o testování budoucí služby pro občany podpořené statutárním městem Ostrava. Cílem tohoto projektu bylo ověření potřebnosti a životaschopnosti této služby ve městě. Do roku 2019 byla kancelář Refill spravována prostřednictvím Kulturního centra Cooltour a sídlila v dočasných prostorech na ulici Českobratrská.

Od září 2019 je kancelář Refill součástí Ateliéru pro prostorové plánování a architekturu MAPPA!!! a přestěhovala se do nových prostor na ul. Nádražní 17, Ostrava. Kancelář  primárně nabízí propojení mezi nositeli zajímavých nápadů, respektive zájemců o dočasné využití prostor a majiteli prázdných prostor a slouží jako přímý kontakt pro oba aktéry.

Kontakt:

Ateliér prostorového plánování a architektury MAPPA!!!, Nádražní 17, Ostrava – Moravská Ostrava

Webové stránky www.refillova.cz

Email: info@refillova.cz

Dokumenty ke stažení:

Více k mezinárodnímu projektu Refill v anglickém originále – Journey to Temporary Use (ke stažení v PDF).

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2015 Záměr ikona I
2016 Realizace ikona I
2018 Dokončeno ikona I

Video

Partneři projektu

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Aleš Boháč náměstek pro životní prostředí a koordinaci spolupráce mezi městskými obvody

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/projekt-refill