Aktualizováno 3.6.2022

Parkovací dům na ulici 28. října

Strategický projekt
2018
Záměr
2020
Příprava
»
2022
Realizace
2024
Dokončeno

Parkovací dům na ulici 28. října nabídne řešení dlouhodobého nedostatku míst pro stání. Deficit se týká rezidentů, ale také zaměstnanců a návštěvníků řady institucí, které v místě sídlí –  Domu kultury města Ostravy, Divadla Petra Bezruče, pracoviště České správy sociálního zabezpečení, Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj i krajského úřadu. V současné době je v tomto prostoru povrchové odstavné parkoviště s dopravním připojením z ulice Na Jízdárně s přibližnou kapacitou 70 stání.

Architektonická soutěž

V červnu 2019 proto město přistoupilo k vyhlášení architektonické soutěže na novostavbu parkovacího domu.

Do soutěže přišlo 42 podle porotců kvalitních návrhů, dva z nich rada vyloučila pro nesplnění soutěžních podmínek. Návrhy měly vysokou grafickou úroveň a respektovaly důležité podmínky ze zadání, zejména dotvoření uličního prostoru a zachování napojení sousední nemovitosti. Další návrhy jsou k dispozici na webových stránkách České komory architektů.

Nový parkovací dům poblíž Domu kultury Ostrava bude vypadat jako socha a je zajímavou reakcí na návrh koncertního sálu. Porota posuzovala architektonické řešení samotného parkovacího domu včetně úprav veřejných prostranství a také zapojení parteru k ulici 28. října, provozní, dopravní a technické řešení parkovacího domu, hospodárnost a finanční přiměřenost zvoleného řešení. Dům poskytne 600 parkovacích míst.

V porotě zasedli především renomovaní architekti Tadeáš Goryczka, Barbara Potysz jako náhradník za Pavlu Melkovou, Aleš Student, David Chmelař a Martin Chválek. Spolu s primátorem Macurou a náměstkyní Bajgarovou byli dále členy poroty místostarosta obvodu Moravská Ostrava a Přívoz David Witosz a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslav Kania.

Na vítězném návrhu PROJEKTSTUDIA EUCZ, s.r.o. porotci ocenili jedinečný přístup k řešení, který odráží dobu vzniku a přináší do prostoru nové podněty.

Odhadované náklady projektu jsou 418 210 000 Kč.

Popis projektu

Parkovací dům by měl mít 1 podzemní patro a 7 nadzemních pater. Může sloužit zejména pro parkování služebních vozidel a zaměstnanecké dopravy přilehlých administrativních objektů a návštěvníků OSSZ, dále pak pro návštěvníky administrativních a kulturních objektů.

Celkem zde bude 600 parkovacích míst, včetně míst pro ZTP a míst pro elektromobily, 20+ cykloboxů v parteru (návaznost na plánovanou cyklostezku).

Střecha by měla být využita jako sportoviště.

Ekologické aspekty stavby:

    • retenční nádrž (závlaha, užitková voda)
    • centrální atrium (přirozené větrání i oslunění)
    • otevřený koncept fasád (eliminace prohřívání okolí)
    • zelené střechy a okolí stavby

Detailní informace k projektu naleznete také na  stránkách www.pozemky.ostrava.cz.

V prosinci 2021 bylo vydáno společné povolení a zpracovává se veřejná zakázka na realizaci stavby.

Parkovací dům na ulici 28. října v médiích

 

 

 

 

 

FOTOGALERIE