Přeskočit na obsah
70
aktuálních parkovacích stání
590
plánovaných parkovacích míst
8
nadzemních pater
2
podzemní patra
Parkovací dům na ulici 28. října vznikne v blízkosti krajského úřadu. Nabídne stání nejen pro rezidenty, ale také zaměstnance a návštěvníky řady současných i plánovaných institucí v okolí. V současné době se zde nachází povrchové odstavné parkoviště.

Parkovací dům by měl mít 2 podzemní patra a 8 nadzemních pater. Může sloužit zejména pro parkování služebních vozidel a zaměstnanecké dopravy přilehlých administrativních objektů a návštěvníků OSSZ, dále pak pro návštěvníky administrativních a kulturních objektů.

Celkem je zde plánováno 590 parkovacích míst, včetně míst pro ZTP a míst pro elektromobily, 20+ cykloboxů v parteru (návaznost na plánovanou cyklostezku). Část střechy by měla být využita jako sportoviště.

Ekologické aspekty stavby:

  • retenční nádrž (závlaha, užitková voda)
  • centrální atrium (přirozené větrání i oslunění)
  • otevřený koncept fasád (eliminace prohřívání okolí)
  • zelené střechy a okolí stavby

V roce 2021 bylo vydáno společné povolení . V lednu 2023 Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Parkovací dům u krajského úřadu“. Zhotovitel stavby bude vybrán v součinnosti s Ostravskými komunikacemi, které budou majitelem a provozovatelem stavby.

Architektonická soutěž

V červnu 2019 proto město přistoupilo k vyhlášení architektonické soutěže na novostavbu parkovacího domu.

Do soutěže přišlo 42 podle porotců kvalitních návrhů, dva z nich rada vyloučila pro nesplnění soutěžních podmínek. Návrhy měly vysokou grafickou úroveň a respektovaly důležité podmínky ze zadání, zejména dotvoření uličního prostoru a zachování napojení sousední nemovitosti. Další návrhy jsou k dispozici na webových stránkách České komory architektů.

Nový parkovací dům poblíž Domu kultury Ostrava bude vypadat jako socha a je zajímavou reakcí na návrh koncertního sálu. Porota posuzovala architektonické řešení samotného parkovacího domu včetně úprav veřejných prostranství a také zapojení parteru k ulici 28. října, provozní, dopravní a technické řešení parkovacího domu, hospodárnost a finanční přiměřenost zvoleného řešení. Dům poskytne až 600 parkovacích míst.

V porotě zasedli především renomovaní architekti Tadeáš Goryczka, Barbara Potysz jako náhradník za Pavlu Melkovou, Aleš Student, David Chmelař a Martin Chválek. Spolu s primátorem Macurou a náměstkyní Bajgarovou byli dále členy poroty místostarosta obvodu Moravská Ostrava a Přívoz David Witosz a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslav Kania.

Na vítězném návrhu PROJEKTSTUDIA EUCZ, s.r.o. porotci ocenili jedinečný přístup k řešení, který odráží dobu vzniku a přináší do prostoru nové podněty.

Projekt v médiích

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2018 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I
2023 Realizace ikona I
2026 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava
 • PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. architektonický návrh

Garanti

 • Zuzana Bajgarová náměstkyně pro investice

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/parkovaci-dum-na-ulici-28-rijna