Aktualizováno 7.10.2021

Parkovací dům na ulici 28. října

2018
Záměr
2020
Příprava
»
2022
Realizace
2024
Dokončeno

Parkovací dům na ulici 28. října nabídne řešení dlouhodobého nedostatku míst pro stání. Deficit se týká rezidentů, ale také zaměstnanců a návštěvníků řady institucí, které v místě sídlí –  Domu kultury města Ostravy, Divadla Petra Bezruče, pracoviště České správy sociálního zabezpečení, Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj i krajského úřadu. V současné době je v tomto prostoru povrchové odstavné parkoviště s dopravním připojením z ulice Na Jízdárně s přibližnou kapacitou 70 stání.

V červnu 2019 proto město přistoupilo k vyhlášení architektonické soutěže na novostavbu parkovacího domu.

Do soutěže přišlo 42 podle porotců kvalitních návrhů, dva z nich rada vyloučila pro nesplnění soutěžních podmínek. Návrhy měly vysokou grafickou úroveň a respektovaly důležité podmínky ze zadání, zejména dotvoření uličního prostoru a zachování napojení sousední nemovitosti. Další návrhy jsou k dispozici na webových stránkách České komory architektů.

Nový parkovací dům poblíž Domu kultury Ostrava bude vypadat jako socha a je zajímavou reakcí na návrh koncertního sálu. Porota posuzovala architektonické řešení samotného parkovacího domu včetně úprav veřejných prostranství a také zapojení parteru k ulici 28. října, provozní, dopravní a technické řešení parkovacího domu, hospodárnost a finanční přiměřenost zvoleného řešení. Dům poskytne 600 parkovacích míst.

V porotě zasedli především renomovaní architekti Tadeáš Goryczka, Barbara Potysz jako náhradník za Pavlu Melkovou, Aleš Student, David Chmelař a Martin Chválek. Spolu s primátorem Macurou a náměstkyní Bajgarovou byli dále členy poroty místostarosta obvodu Moravská Ostrava a Přívoz David Witosz a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslav Kania.

Na vítězném návrhu PROJEKTSTUDIA EUCZ, s.r.o. porotci ocenili jedinečný přístup k řešení, který odráží dobu vzniku a přináší do prostoru nové podněty.

Odhadované náklady projektu jsou 418 210 000 Kč.

Detailní informace k projektu naleznete také na webových stránkách města Ostravy.

 

Parkovací dům na ulici 28. října v médiích

 

 

 

 

 

FOTOGALERIE