Přeskočit na obsah
70
aktuálních parkovacích stání
590
plánovaných parkovacích míst
8
nadzemních pater
2
podzemní patra
Parkovací dům na ulici 28. října vznikne v blízkosti krajského úřadu. Nabídne stání nejen pro rezidenty, ale také zaměstnance a návštěvníky řady současných i plánovaných institucí v okolí. V současné době se zde nachází povrchové odstavné parkoviště.

Parkovací dům by měl mít 2 podzemní patra a 8 nadzemních pater. Může sloužit zejména pro parkování služebních vozidel a zaměstnanecké dopravy přilehlých administrativních objektů a návštěvníků OSSZ, dále pak pro návštěvníky administrativních a kulturních objektů.

Celkem je zde plánováno 590 parkovacích míst, včetně míst pro ZTP a míst pro elektromobily, 20+ cykloboxů v parteru (návaznost na plánovanou cyklostezku). Část střechy by měla být využita jako sportoviště.

Parkovací dům je principiálně dlouhá rampa, po jejímž obvodu jsou kontinuálně rozmístěna parkovací stání. Tato rampa má vodorovná i šikmá stání ve sklonu, což dovoluje maximální využití prostor pro parkování. Návštěvník se pohybuje po spirále a obsazování parkovacích míst je značně efektivní. Sekundární pěší komunikace navazuje na veřejný prostor před domem a vine se vnitřním atriem až na střechu domu, kde je plánováno multifunkční hřiště s provozním zázemím a bezpečnostním oplocením.

Ekologické aspekty stavby:

  • retenční nádrž (závlaha, užitková voda)
  • centrální atrium (přirozené větrání i oslunění)
  • otevřený koncept fasád (eliminace prohřívání okolí)
  • zelené střechy a okolí stavby

V roce 2021 bylo vydáno společné povolení. V lednu 2023 Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Parkovací dům u krajského úřadu“. Spoluzadavatelem veřejné zakázky je společnost Ostravské komunikace. Náklady na samotnou stavbu jsou definovány ve výši 397 milionů korun bez DPH. Zhotovitelem stavby je IPS Třinec, parkovací dům bude vystavěn za 93 týdnů.

Architektonická soutěž

V červnu 2019 proto město přistoupilo k vyhlášení architektonické soutěže na novostavbu parkovacího domu.

Do soutěže přišlo 42 podle porotců kvalitních návrhů, dva z nich rada vyloučila pro nesplnění soutěžních podmínek. Návrhy měly vysokou grafickou úroveň a respektovaly důležité podmínky ze zadání, zejména dotvoření uličního prostoru a zachování napojení sousední nemovitosti. Další návrhy jsou k dispozici na webových stránkách České komory architektů.

Nový parkovací dům poblíž Domu kultury Ostrava bude vypadat jako socha a je zajímavou reakcí na návrh koncertního sálu. Porota posuzovala architektonické řešení samotného parkovacího domu včetně úprav veřejných prostranství a také zapojení parteru k ulici 28. října, provozní, dopravní a technické řešení parkovacího domu, hospodárnost a finanční přiměřenost zvoleného řešení. Dům poskytne až 600 parkovacích míst.

V porotě zasedli především renomovaní architekti Tadeáš Goryczka, Barbara Potysz jako náhradník za Pavlu Melkovou, Aleš Student, David Chmelař a Martin Chválek. Spolu s primátorem Macurou a náměstkyní Bajgarovou byli dále členy poroty místostarosta obvodu Moravská Ostrava a Přívoz David Witosz a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslav Kania.

Na vítězném návrhu od Davida Kotka a kolektivu PROJEKTSTUDIA EUCZ, s.r.o. porotci ocenili jedinečný přístup k řešení, který odráží dobu vzniku a přináší do prostoru nové podněty.

Projekt v médiích

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2018 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I
2024 Realizace ikona I
2026 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava
 • PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. architektonický návrh

Garanti

 • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/parkovaci-dum-na-ulici-28-rijna