Přeskočit na obsah

IPRM Ostrava – Pól rozvoje je pojat tematicky a řeší paralelně dvě témata. Hlavním je ekonomický rozvoj a navazujícím tématem je dopravní dostupnost a mobilita. 


Realizované projekty:

Přestupní uzel Hulváky

Autobusový terminál Dubina Interspar Ostrava – Dubina

Rekonstrukce tramvajových nástupišť Václava Jiřikovského – bezbariérový nástup do vozidla

Cyklostezky Ostravice

Cyklostezky – úsek „Hornické muzeum, Koblovský most“

Cyklistická trasa O, Ostrava – Radvanice

Cyklostezka chemické osady, Grmelova

Pěší zóna na ulici 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí

Nová ulice Porážkova I – realizace

Prodloužena ulice Porážkova I

Prodloužena ulice Ruská

Propojení ulic Plzeňská – Pavlovova

Obvodová komunikace Františkov – II. etapa, 1. část

Stavební úpravy budovy kolejí „B“ na Hotel VŠB-TU Ostrava

Edukační centrum Fakultní nemocnice

Trojhalí Karolina

Atletická hala Vítkovice

 

 

 

 

IPRM Ostrava – Pól rozvoje byl představen na konferenci o IPRM s názvem „Jak naplnit vize?“ konané ve dnech 20. – 21. 5. 2009. Bližší informace k tématu naleznete ZDE .

Ekonomický rozvoj

Pozornost je soustředěna především na podporu vzdělání, vědy, výzkumu a vývoje (vč. inovací). To souvisí s diverzifikací závislosti ekonomiky pouze na určitém typu hospodářství a snižováním dlouhodobé nezaměstnanosti, která je u vzdělanějších lidí tradičně nižší.

Dostupnost a mobilita

Současná situace dopravní infrastruktury neodpovídá (kvalitativně i kvantitativně) nárokům dopravy na ni kladené, což se sebou přináší řadu problémů. Další prohlubování problémů s dopravou ve městě se dá očekávat v  návaznosti na dostavbu dálnice D47, D1. IPRM řeší tak i toto téma, aby předešlo v budoucnu dopravnímu kolapsu.

Projektová příprava IPRM Ostrava – Pól rozvoje byla zahájena usnesením Rady města č. 6362/84 ze dne 13.1.2009.

Dokument IPRM Ostrava – Pól rozvoje (registrační číslo MS/006)

Struktura IPRM

Vize

Ostrava jako moderní metropole s kvalifikovanou pracovní sílou, kvalitním zázemím pro rozvoj a aplikaci vědy, výzkumu podporou inovací a moderní dopravou.

Globální cíl

Zlepšení dlouhodobě přetrvávající negativní image města způsobené historickým vývojem díky kvalitním lidem uplatnitelným v rámci terciárního a kvartérního sektoru

 Specifický cíl

 V. Dopravní dostupnost a mobilita
VI. Ekonomický rozvoj
Opatření

 VI.Ekonomický rozvoj

V.1 Zklidňování dopravy a investice do technicko-organizačních opatření při řízení dopravy ve městě

V.2 Budování a rekonstrukce dopravní infrastruktury

VI.1 Podpora vědy, výzkumu a inovačních aktivit

VI.2 Podpora spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích

VI.3 Příprava území pro podnikání a výstavbu podnikatelských nemovitostí

VI.4 Podpora vzdělávání ve vazbě na zaměstnanost, rozvoj podnikání, vědu, výzkum a inovace

VI.5 Infrastruktura pro volnočasové aktivity

 Aktivity

 

V.1.1 Realizace automatizovaných   systémů řízení dopravy

V.1.2 Zklidnění dopravy včetně   parkování

V.2.1 Rozvoj cyklostezek, pěších   tras a dalších forem individuální dopravy

V.2.2 Výstavba a rekonstrukce chodníků a silnic

VI.1.1 Tvorba a realizace výzkumných programů a výzkumné infrastruktury

VI.2.1 Rozvoj a budování technologických   parků, podnikatelských inkubátorů, vývojových center a transferu technologií

VI.3.1 Výstavba průmyslových parků   a zón, rozvojových území a podnikatelských areálů, včetně technické   infrastruktury

VI.4.1 Tvorba a realizace vzdělávacích programů

VI.4.2 Infrastruktura pro vzdělávání

VI.5.1 Revitalizace kulturních památek a dalších objektů pro volný čas

 

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/iprm-ostrava-pol-rozvoje