Aktualizováno 7.2.2018

Rekonstrukce tramvajových nástupišť Václava Jiřikovského – bezbariérový nástup do vozidla

Projekt byl zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města. Hlavním účelem projektu byla rekonstrukce nástupišť na tramvajové zastávce Václava Jiřikovského (dříve Dubina). Tramvajová zastávka je situována v okrajové části Statutárního města Ostravy a slouží pro nástup a výstup obyvatelů bydlících na sídlišti Dubina v tramvajové zastávce Václava Jiřikovského. Stávající uspořádání bylo zhlediska bezbariérového řešení nevyhovující a povrch nástupišť byl poškozený, což mělo vliv na bezpečnost cestujících. Realizací projektu došlo k úpravě povrchu nástupišť a výškové úpravě nástupišť. Realizátorem stavební části projektu byla společnost EUROVIA CS, a.s., rekonstrukce nástupišť na uvedené tramvajové zastávce probíhala v období září až listopad 2015.

Rekonstrukce tramvajových nástupišť Václava Jiřikovského – bezbariérový nástup do vozidla
Celkové náklady 2,5 mil.
Výše dotace 1,3 mil.
Poskytovatel dotace ROP Moravskoslezsko
Dodavatel/Zhotovitel EUROVIA CS, a.s.,
Termín realizace/ukončení 4/2016
Nositel projektu DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s.
Registrační číslo CZ.1.10/3.1.00/05.01889