Aktualizováno 7.2.2018

Cyklistická trasa „O“, Ostrava-Radvanice

Projekt byl zaměřen na realizaci cyklistické trasy o délce 982 m, která propojila stávající městské trasy E, J. Trasa začíná na křižovatce ulic Hranečník – U Garáží – Chodounského a končí u křížení ulic Těšínská x Vrchlického. Výstupem projektu je tedy cyklistická trasa, která je určena nejen obyvatelům města, ale také turistům a návštěvníkům. Realizací projektu došlo k naplnění části dlouhodobého cíle propojení stávajících částí cyklostezek a cyklotras ve městě a dochází tak ke zlepšení přístupnosti území pro cyklisty.

Realizace projektu probíhala v období srpen 2015 – prosinec 2015.

Cyklistická trasa „O“, Ostrava-Radvanice
Celkové náklady 6.707 tis. Kč vč. DPH, celkové stavební náklady
Výše dotace 6.059 tis. Kč
Poskytovatel dotace ROP Moravskoslezsko, Prioritní osa Rozvoj měst, Oblast podpory Rozvojové póly regionu
Dodavatel/Zhotovitel STAVIA – silniční stavby, a.s.
Termín realizace/ukončení 8/2015 - 12/2015
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.1.10/3.1.00/05.01891

FOTOGALERIE