Aktualizováno 7.2.2018

Trojhalí Karolina

Objekty bývalé elektrocentrály a energetické ústředny se prošly jedinečnou proměnou. Léta opuštěné a přitom historicky nesmírně cenné byly oživeny. Jde o kulturní památku, která svým moderním využitím vytváří unikátní kombinaci ostravského průmyslového dědictví a nové multifunkčnosti, krásy, energie a síly. Původně zde byly stroje a turbíny, v dnešní době sem přichází návštěvníci za sportem, kulturou a dalšími možnostmi, jak příjemně strávit volný čas. Architektonické řešení budov zpracoval architekt Josef Pleskot, který je autorem rekonstrukce areálu Dolní oblast Vítkovice.

Bývalé Dvojhalí energetické ústředny bude nově využíváno jako koncertní a výstavní prostor, tržnice nebo třeba hřiště, mohou zde probíhat divadelní představení, festivalové megakoncerty, veřejné bruslení nebo pravidelné akce jako dětské, hasičské nebo vojenské dny, trhy. Celková využitelná plocha nadzemních a podzemních podlaží bude cca 10 500m2.

Provozovatelem je zájmové sdružení Trojhalí, ve kterém má podíl město Ostrava, Dolní Vítkovice a Moravskoslezský kraj. Odkaz pro více informací o provozu Trojhalí.

* jedná se o aktuální proplacenou částku, poslední platba je v přípravě (přibližně 23 mil. Kč)

Trojhalí Karolina
Celkové náklady 205.500 tis. Kč
Výše dotace 128.643 tis. Kč*
Poskytovatel dotace ROP Moravskoslezsko, Prioritní osa Rozvoj měst, Oblast podpory Rozvojové póly regionu
Dodavatel/Zhotovitel GEMO Olomouc, spol. s r. o.
Termín realizace/ukončení 09/2012 – 6/2014
Nositel projektu TROJHALÍ KAROLINA, zájmové sdružení právnických osob
Registrační číslo CZ.1.10/3.1.00/04.01239

Další info: