Aktualizováno 25.8.2020

Cyklostezky podél Ostravice a Odry

Zde jsou zahrnuty projekty Cyklostezky Ostravice a Cyklostezky – úsek Hornické muzeum, Koblovský most.
Podstatné je přiblížit řeku lidem, umožnit obyvatelům a návštěvníkům města lepší podmínky pro relaxaci, sport a bezproblémový pohyb (pěších a cyklistů) kolem řek Odry a Ostravice za současného zlepšení vodního toku řeky Ostravice a okolního prostředí. Část Hornické muzeum – Koblovský most napojuje turistickou lokalitu Landek na centrum města.

Ukončením prací na všech zmíněných úsecích vzniklo 16 km nově vybudovaných cyklostezek na území města Ostravy. V prosinci 2014 došlo k montáži lávky přes řeku Lučinu (ÚSEK 3). V rámci tohoto úseku došlo ke zřízení nové tramvajové zastávky, nacházející se v blízkosti Slezskoostravského hradu, která je v současné době v plném provozu.

Aktuální stav: V současné době je cyklostezka v provozu a plně k dispozici pro volnočasové aktivity obyvatel. V úseku komunikace v bermě je v řešení oprava cyklostezky pro pěší, kde se v současné době připravuje projektová dokumentace pro opravu této části cyklostezky.

ÚSEK 1:                Slezskoostravský hrad, Hrabová
ÚSEK 2:                Koblovský most – lávka Kamenec
ÚSEK 3:                Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad
ÚSEK 4:                komunikace v bermě a úsek lávka na Kamenec, lávka k hradu

ÚSEK „5“:             Hornické muzeum–Koblovský most (samostatný projekt)

Cyklostezky podél Ostravice a Odry
Celkové náklady ÚSEK 1, ÚSEK 2, ÚSEK 3, ÚSEK 4 - 132.858,572 tis. Kč vč. DPH / ÚSEK 5 - 7.274,669 tis. Kč
Výše dotace ÚSEK 1, ÚSEK 2, ÚSEK 3, ÚSEK 4 - 102.765,482 tis. Kč / ÚSEK 5 - 5.606,320 tis. Kč
Poskytovatel dotace ROP Moravskoslezsko
Dodavatel/Zhotovitel ÚSEK 1, ÚSEK 2, ÚSEK 3, ÚSEK 4 - PORR, a.s., SKANSKA, a.s., Casta dopravní stavby s.r.o., D.I.S., / ÚSEK 5 - OHL ŽS, a.s.
Termín realizace/ukončení ÚSEK 1, ÚSEK 2, ÚSEK 3, ÚSEK 4 - 08/2012-10/2014, 05/2013 , 07/2013 - 06/2015, 05/2012 - 09/2013,/ÚSEK 5 - 03/2012 –06/2012
Nositel projektu Statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy
Registrační číslo CZ.1.10/3.1.00/04.01240 / CZ.1.10/3.1.00/04.01228

Další info:

ÚSEK „5“ – částky po finančním ukončení projektu; tento projekt byl pod samostatnou žádostí o dotaci

Přehled cyklistický tras ve městě je dostupný v tomto odkazu.

 

IPRM: Ostrava -Pól rozvoje
Vyhlašovatel výzvy: ROP Moravskoslezsko
Prioritní osa: Rozvoj měst
Oblast podpory Rozvojové póly regionu

FOTOGALERIE