Aktualizováno 11.4.2017

Propojení ulic Pavlovova a Plzeňská

Propojení ulic Pavlovova a Plzeňská přinese zlepšení dopravní dostupnosti a zároveň zklidnění dopravy na ulicích Výškovické a Čujkovovy. Jsou zde vybudovány mimoúrovňové podchody a je zajištěn bezbariérový přístup k tramvajovým zastávkám Most Mládeže. Zároveň se zde buduje cyklostezka, která propojí ulici Rodinnou a kpt. Vajdy.

Aktuální stav: silniční propojení ulic Pavlovova a Plzeňská je otevřeno. Pro řízení provozu v křižovatce Výškovická – Pavlovova je připravováno vybudování světelně signalizačního zařízení (SSZ).

Propojení ulic Pavlovova a Plzeňská
Celkové náklady 97.025 tis. Kč
Výše dotace 82.349 tis. Kč
Poskytovatel dotace ROP Moravskoslezsko, Prioritní osa Rozvoj měst, Oblast podpory Rozvojové póly regionu
Dodavatel/Zhotovitel Alpine Bau CZ, s. r. o.
Termín realizace/ukončení 05/2013 – 11/2014
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.1.10/3.1.00/04.01432

Další info:

IPRM Pól rozvoje

FOTOGALERIE