Aktualizováno 11.4.2017

Nová ulice Porážková I. realizace

Stavba Nová ulice Porážková usnadňuje a zrychluje dopravu v centru Ostravy propojením oblasti v okolí obchodního centra Nová Karolina s Českobratrskou ulicí. Nově vznikla styková křižovatka s ulicemi Janáčkovou a Žerotínovou i dělící ostrůvek je na ul. Porážkové k usměrnění dopravy v místě přechodu pro chodce, byla zrekonstruována ulice Stodolní v úseku ul. Masná – Porážková v délce 94m.

Délka úpravy ul. Porážkové je 590 m. Základní šířkové uspořádání komunikace je navrženo ve dvou jízdních pruzích s rozšířením pro umístění dělících ostrůvků v místě přechodů pro chodce. Po obou stranách ul. Porážkové jsou nové trolejbusové zastávky v délce 35 m, samostatný zastávkový pruh.

Součástí stavby je i podchod, který vede z vlakové zastávky na Stodolní ulici.

Nová ulice Porážková I. realizace
Celkové náklady 144.474 tis. Kč*
Výše dotace 120.064 tis. Kč
Poskytovatel dotace ROP Moravskoslezsko, Prioritní osa Rozvoj měst, Oblast podpory Rozvojové póly regionu
Dodavatel/Zhotovitel STRABAG, a. s.
Termín realizace/ukončení 06/2012 – 08/2013
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.1.10/3.1.00/04.01352