Přeskočit na obsah

V rámci projektu byla vybudována část trasy C (o délce 0,482 km), která vede od ulice Grmelova (v blízkosti zastávky Mariánskohorská) a následně podél ulice Chemická, došlo k napojení na stávající trasu S. Do doby realizace projektu neexistovala v místě žádná cyklostezka a cyklisté tak byli nuceni využívat silnici III. třídy bez jakéhokoli vyznačeného pruhu. V těchto místech je silný automobilový provoz vč. nákladních vozidel odbočujících na účelovou komunikaci, která vede do areálu Frischbetonu s.r.o. Jízda po takovéto silnici bez vyznačeného pruhu pro cyklisty poměrně zvyšovala nebezpečí nehody a zranění. Projektem došlo k propojení hlavních tahů cyklostezek ve městě a dojde také k oddělení cyklistické dopravy od té automobilové. Projekt je určen obyvatelům města a okolí, návštěvníkům a turistům. Trasa může sloužit jak pro dojížďku za prací, tak také k rekreaci cyklistům i pěším.

Realizace projektu probíhala v období srpen 2015 – listopad 2015.

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/cyklostezka-chemicke-osady-grmelova