Přeskočit na obsah

Záměrem projektu je provést rekonstrukci části místní komunikace včetně přilehlých zpevněných ploch nahrazením kamennou dlažbou, výsadbou stromů a osazením nového městského mobiliáře. Součástí projektu je také výměna a doplnění stávajícího veřejného osvětlení. V rekonstruované ulici budou osazeny informační nosiče, replika zastávkového označníku, kolejový památník a pečeť města Ostravy.
Rekonstrukce ulice si vyžádá přeložku vodovodu, rekonstrukci části kanalizace a přeložku části vedení nízkého napětí.
Projekt navazuje na již zrekonstruované Masarykovo náměstí a přilehlé ulice (Zámecká, Solná, Puchmajerova a část ul. Vojanova). Projektem dojde ke zlepšení stavu veřejného prostranství, změně tržních cen okolních nemovitostí a zlepšení stavu životního prostředí.

Partneři projektu

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/pesi-zona-ulici-28-rijna-od-masarykova-namesti-smetanovo-namesti