Aktualizováno 7.2.2018

Pěší zóna na ulici 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí

Záměrem projektu je provést rekonstrukci části místní komunikace včetně přilehlých zpevněných ploch nahrazením kamennou dlažbou, výsadbou stromů a osazením nového městského mobiliáře. Součástí projektu je také výměna a doplnění stávajícího veřejného osvětlení. V rekonstruované ulici budou osazeny informační nosiče, replika zastávkového označníku, kolejový památník a pečeť města Ostravy.
Rekonstrukce ulice si vyžádá přeložku vodovodu, rekonstrukci části kanalizace a přeložku části vedení nízkého napětí.
Projekt navazuje na již zrekonstruované Masarykovo náměstí a přilehlé ulice (Zámecká, Solná, Puchmajerova a část ul. Vojanova). Projektem dojde ke zlepšení stavu veřejného prostranství, změně tržních cen okolních nemovitostí a zlepšení stavu životního prostředí.

Pěší zóna na ulici 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí
Celkové náklady 27 289 tis. Kč
Výše dotace 18 575 tis. Kč
Poskytovatel dotace ROP Moravskoslezsko
Dodavatel/Zhotovitel Alpine Bau CZ
Termín realizace/ukončení 2015
Nositel projektu Statutární město Ostrava - městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Registrační číslo CZ.1.10/3.1.00/05.01884

FOTOGALERIE