Aktualizováno 7.2.2018

Stavební úpravy kolejí B na hotel VŠB-TU Ostrava

Projekt realizovala Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. Podpora města spočívala v zařazení projektu do Integrovaného plánu rozvoje města.

V Ostravě je více než 34 tis. vysokoškolských studentů, z toho 20 tis. jsou studenty právě VŠB TUO. Rekonstrukce a modernizace kolejí pro vysokoškolské studenty byla už nevyhnutelná. Kromě stavebních úprav, jako nové rozvody elektřiny a vody, modernizace sociálních zařízení či vybavení pokojů novým nábytkem, došlo také k zasíťování pokojů internetovým připojením. V rámci projektu se řešila i bezpečnost studentů, a to chráněné únikové cesty, evakuační výtah nebo úpravy vstupní haly. Zrekonstruované vysokoškolské koleje vedou k větší spokojenosti a pohodlí studentů.

Část rekonstruovaných pokojů o počtu 83 lůžek je nabízena ke komerčnímu ubytování a je certifikována na úroveň Hotel Garni***, což přineslo také vybudování restaurační části hotelového ubytování.

Stavební úpravy kolejí B na hotel VŠB-TU Ostrava
Celkové náklady 140.189 tis. Kč
Výše dotace 39.895 tis. Kč
Poskytovatel dotace ROP Moravskoslezsko, Prioritní osa: Rozvoj měst, Oblast podpory Rozvojové póly regionu
Dodavatel/Zhotovitel stavební práce – Unistav, a. s., Brno, interiéry – Vladislav Uličný – INTEXT Krnov
Termín realizace/ukončení 11/2010 – 06/2011
Nositel projektu VŠB - TU Ostrava
Registrační číslo CZ.1.10/3.1.00/04.00981

FOTOGALERIE