Aktualizováno 24.5.2017

Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava – Dubina

Výstavbou terminálu Dubina Interspar dojde k zajištění optimalizace autobusových linek MHD na trase Ostrava, Dubina – Ostrava, ÚAN a omezení nadbytečného souběžného úseku s tramvajovými linkami na této trase.

Jedná se o výstavbu zpevněné plochy umožňující odstavení autobusů, včetně nástupní a výstupní zastávky MHD. Stavba je dělena na tři samostatné stavební objekty: zpevněné plochy terminálu, odvodnění zpevněných ploch a veřejné osvětlení.

Aktuální stav: Práce byly zahájeny 03/2015. V průběhu realizace projektu muselo dojít k provedení sanace podlaží. Z důvodu nezbytnosti provedení sanace podloží byl projekt ukončen v září 2015.

Situační snímek naleznete ZDE.

Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava – Dubina
Celkové náklady 13 178 tis. Kč
Výše dotace 7 298 tis. Kč
Poskytovatel dotace ROP Moravskoslezsko, Prioritní osa: Rozvoj měst, Oblast podpory: Rozvojové póly regionu.
Dodavatel/Zhotovitel Colas CZ
Termín realizace/ukončení 4/2015 - 9/2015
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.1.10/3.1.00/05.01784

FOTOGALERIE