Aktualizováno 20.4.2017

Prodloužená ulice Ruská

Dolní Vítkovice i areál Hlubina se díky snadné dopravní přístupnosti stávají přirozeným městským prostorem. Prodloužení této důležité dopravní tepny zpřístupní turistická lákadla a zároveň je oddělí od výrobních hal. Prodloužení ulice Ruská navazuje na stávající ulici Ruskou v oblasti jejího křížení s ulicí Místeckou. Pokračuje přes Dolní oblast Vítkovic, kde se u Science Technology Centra „zlomí“ do pravého úhlu a směruje dál na ulici Místeckou.

Prodloužená ulice Ruská
Celkové náklady 212.601 tis. Kč
Výše dotace 175.401 tis. Kč
Poskytovatel dotace ROP Moravskoslezsko, Prioritní osa Rozvoj měst, Oblast podpory Rozvojové póly regionu
Dodavatel/Zhotovitel HCS Ruská, vedoucí účastník HOCHTIEF CZ, a. s.
Termín realizace/ukončení 09/2012 – 12/2014
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.1.10/3.1.00/04.01357