Přeskočit na obsah

Dolní Vítkovice i areál Hlubina se díky snadné dopravní přístupnosti stávají přirozeným městským prostorem. Prodloužení této důležité dopravní tepny zpřístupní turistická lákadla a zároveň je oddělí od výrobních hal. Prodloužení ulice Ruská navazuje na stávající ulici Ruskou v oblasti jejího křížení s ulicí Místeckou. Pokračuje přes Dolní oblast Vítkovic, kde se u Science Technology Centra „zlomí“ do pravého úhlu a směruje dál na ulici Místeckou.

Partneři projektu

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/prodlouzena-ulice-ruska