Aktualizováno 7.2.2018

Obvodová komunikace Františkov – II. etapa, 1. Část

Okružní křižovatka, která se nachází nedaleko slezskoostravské radnice, přináší dopravní úlevu obyvatelům Slezské Ostravy. V rámci přestavby byly provedeny přeložky inženýrských sítí a vybudování napájecích kabelů pro vedení trolejbusů, a vybudovány zastávky MHD mezi křižovatkou ul. Frýdecká a ul. Těšínská a okružní křižovatkou. V rámci navazující stavby vznikne trolejbusová trať na Hranečník.

Obvodová komunikace Františkov – II. etapa, 1. Část
Celkové náklady 51.209 tis. Kč
Výše dotace 38.206 tis. Kč
Poskytovatel dotace ROP Moravskoslezsko, Prioritní osa Rozvoj měst, Oblast podpory Rozvojové póly regionu
Dodavatel/Zhotovitel STRABAG, a. s.
Termín realizace/ukončení 09/2012 – 11/2013
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.1.10/3.1.00/04.01361

FOTOGALERIE