Metropole regionu

Ostrava je metropolitním městem. Naším cílem je, aby byla jako metropole i vnímána. Jako město, do kterého z širokého okolí míří ještě více lidí nejen za prací, ale také za vidinou kvalitního bydlení, prvotřídního vzdělání, za špičkovými akcemi a kvalitními službami a zbožím v podnicích a obchodech. Aby toto všechno Ostrava mohla nadále nabízet a snesla přitom srovnání s evropskými i světovými městy, musí se více učit z jejich zkušeností a posilovat svou schopnost jim konkurovat. Je třeba, aby na sebe přijala zodpovědnost role metropole se vším, co s tím souvisí – podpora přílivu investic, mezinárodní spolupráce, estetizace a vstřícnost města k návštěvníkům coby brána do regionu. 

 Ostrava by měla současně dobře fungovat i uvnitř města. Je potřeba i nadále město propojovat fyzicky a využít k tomu proluky a nevyužité plochy, ale i zrychlit dopravu mezi třemi nejdůležitějšími městskými částmi – historickým centrem, Porubou a Jihem. S rolí metropole nicméně souvisí také role historického jádra, centra města, které podle řady obyvatel Ostravy potřebuje oživení a koncepční rozvoj. Centrum by se mělo stát „nasvíceným” historickým jádrem, které nabízí pestré vyžití a zajímavé služby i pro obyvatele ze širokého okolí, s funkčním městským prostorem a atraktivní zástavbou. Centrum by mělo ožít a nabízet dobré důvody v něm „pobýt“, ale i kvalitně bydlet, pracovat, podnikat a bavit se.  

naplňuje plán částečně naplňuje plán nenaplňuje plán čekáme na data