Počet obyvatel v centru

Ikona Počet obyvatel v centru
Naplňuje plán

Původní stav (2016): 4 286 obyvatel
Současný stav (2022): 5 511 obyvatel
Cílový stav (2023): zastavit trend poklesu počtu obyvatel v historickém centru

Průběžný stav:

5 511 obyvatel bydlících v historickém centru

4 916 obyvatel bydlících v historickém centru

4 562 obyvatel bydlících v historickém centru

4 668 obyvatel bydlících v historickém centru

4 593 obyvatel bydlících v historickém centru

4 476 obyvatel bydlících v historickém centru

4 286 obyvatel bydlících v historickém centru

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Cílem strategického cíle č. 2 je oživit historické centrum města a zvýšit jeho atraktivitu pro obyvatele a návštěvníky Ostravy. Jedním z ukazatelů, že tato část města ožívá, by měl být vyšší počet lidí, kteří tráví čas v ulicích, na náměstích, v restauracích a obchodech v centru. Fyzický monitoring počtu lidí ve veřejném prostoru je náročný proces metodicky i finančně. Jednou z dalších možností je sledovat počet bydlících obyvatel – existuje předpoklad, že jejich nárůst pomůže také více oživit veřejný prostor. Pro potřeby tohoto zjišťování bylo vymezeno centrum města (viz mapa níže) a v budovách uvnitř tohoto území jsou zjišťovány počty trvale bydlících osob.

Původní stav:

Počet obyvatel v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz (MOaP) trvale klesá (ze 42,4 tis. obyvatel v roce 2006 na 37,1 tis. obyvatel v roce 2017). Pokles v MOaP je za posledních deset let 10 %, zatímco na území celé Ostravy přibližně 5 %.

Počet trvale bydlících (rezidentů) v historickém centru města lze zjistit ze statistik od roku 2016 (4 286 obyvatel), kdy začalo měření pro potřeby tohoto ukazatele. Proto je tento ukazatel pro zobrazení historického trendu a srovnání území historického centra s celým územím centrálního obvodu doplněn počtem obyvatel v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz (MOaP).

Počet trvale bydlících obyvatel v MOaP a v historickém centru (bez cizinců) a jejich vývoj vzhledem k roku 2016 (2006-2022)

rok Moravská Ostrava a Přívoz Změna v % Historické centrum Změna v %
2006 42 437 113,5
2007 41 956 112,3
2008 41 267 110,4
2009 40 606 108,6
2010 40 079 107,2
2011 39 388 105,4
2012 38 584 103,2
2013 38 326 102,5
2014 37 920 101,5
2015 37 514 100,4
2016 37 376 100,0 4 286 100,0
2017 37 148 99,4 4 476 104,4
2018 36 876 98,7 4 593
107,2
2019 36 787 98,4 4 668 108,9
2020 36 684 98,1 4 562 106,4
2021 36 246 97,0 4 916 114,7
2022 36 021 96,4 5 511 128,6

Zdroj: Statutární město Ostrava

Současný stav:

Počet obyvatel trvale klesá (ze 42,4 tis. obyvatel v roce 2006 na 36,0 tis. obyvatel v roce 2022). Pokles v MOaP je za posledních deset let 8 %, zatímco na území celé Ostravy přibližně 5,4 %.

Oproti tomu, ve vymezeném centru města se počet obyvatel v roce 2022 vzhledem k roku 2016 zvýšil o 1 225 obyvatel na hodnotu 5 511 obyvatel, což je nárůst o 28,6 %.

 

Vymezení historického centra města Ostravy (2016)

vymezení historického centra ostravy

Zdroj: Mapový podklad: ©OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA; vlastní zpracování

 

Způsob měření:

Data statutárního města Ostravy a Živnostenského úřadu, vlastní zpracování

Související projekty:

Díky realizaci těchto projektů se nám podaří dosáhnout stanoveného cíle: Bytový dům Kostelní-Biskupská; Nové Lauby; Rozvoj území Nové Karoliny

Očekávaný cílový stav:

Zastavit trend poklesu počtu obyvatel v historickém centru do roku 2023 a podpořit jeho průběžný růst následně do roku 2030 a dále.