Počet cizinců

Ikona Počet cizinců
Naplňuje plán

Původní stav (2015): 10 254 cizinců
Současný stav (2022): 20 856 cizinců
Cílový stav (2030): 15 500 cizinců

Průběžný stav:

20 856 cizinců

12 011 cizinců

11 372 cizinců

11 773 cizinců

12 166 cizinců

11 373 cizinců

10 856 cizinců

10 254 cizinců

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Jedním z cílů Ostravy jako metropole regionu je přitahovat a lákat lidi z ČR i ze zahraničí a nabízet jim pracovní příležitosti. V posledních letech, kdy výkon ekonomiky v republice i v regionu rostl, pociťovalo čím dál více firem nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v řadě oborů. Jelikož nezaměstnanost v ČR i regionu byla na nejnižší úrovni za poslední roky, pociťovali zaměstnavatelé nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, což je často nutilo lákat kvalitní pracovníky ze zahraničí, aby nedostatek zaměstnanců nebrzdil rozvoj jejich firem. Dá se tedy očekávat nárůst počtu cizinců na Ostravsku, kteří zde bydlí a pracují. Nárůst jejich počtu je také předpokladem atraktivity ostravské metropolitní oblasti a zároveň podpoří výkonnost místní ekonomiky. Je zájmem města, aby v Ostravě rostl počet cizinců, jelikož to pomůže zbrzdit pokles počtu obyvatel a vylepšit demografickou strukturu (další z cílů realizace strategického plánu). Ostrava může být pro příchozí cizince tím pravým městem pro nové začátky.

Původní stav:

Ukazatel sleduje počet cizinců v okrese Ostrava-město s povolením k trvalému a dlouhodobému pobytu, potvrzením o přechodném pobytu a vízem nad 90 dní, bez cizinců s platným azylem na území ČR. Za posledních 12 let je zaznamenán nárůst cizinců žijících v Ostravě ze 7 tis. v roce 2004 na přibližně 10 tis. v roce 2015, což je 3,2 % obyvatel v okrese Ostrava-město.

Současný stav:

Ukazatel sleduje počet cizinců v okrese Ostrava-město s povolením k trvalému a dlouhodobému pobytu, potvrzením o přechodném pobytu a vízem nad 90 dní, bez cizinců s platným azylem na území ČR. Za posledních 18 let je zaznamenán nárůst cizinců žijících v Ostravě ze 7 tis. v roce 2004 na 12 tis. v roce 2021, což je 3,7 % obyvatel v okrese Ostrava-město. Mezi roky 2021 a 2022 pak došlo k nárůstu počtu cizinců až na 20 856, z tohoto celkového počtu cizinců se v 7 895 případů jednalo o osoby, kterým bylo uděleno pobytové oprávnění v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Počet cizinců v okrese Ostrava-město (2004–2022)

Zdroj: Statutární město Ostrava

Způsob měření:

Data statutárního města Ostravy, vlastní zpracování

Související projekty:

Díky realizaci tohoto projektu se nám podaří dosáhnout stanoveného cíle: Expat centrum

Očekávaný cílový stav:

Při pokračování trendu do roku 2016 lze očekávat v roce 2030 nárůst počtu cizinců v okrese Ostrava-město na 14 500. Při pozitivní odchylce přes 5 % díky realizaci opatření v rámci strategické priority Metropole regionu lze předpokládat nárůst hodnoty ukazatele alespoň na 15 500 cizinců v roce 2030.