Počet pracovních míst v průmyslových zónách

Ikona Počet pracovních míst v průmyslových zónách
Naplňuje plán

Původní stav (2015): 10 145 pracovních míst
Současný stav (2020): 14 219 pracovních míst
Cílový stav (2030): 15 000 pracovních míst

Průběžný stav:

14 219 pracovních míst v PZ

13 618 pracovních míst v PZ

14 486 pracovních míst v PZ

12 202 pracovních míst v PZ

11 505 pracovních míst v PZ

10 145 pracovních míst v PZ

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Ostrava v minulosti připravila, vybudovala a nyní postupně rozprodává pozemky investorům v průmyslových zónách Mošnov, Hrabová a VTP Ostrava a připravuje zónu Hrušov. Je v zájmu města do těchto zón lákat investory, kteří vytvářejí nová pracovní místa, což zvyšuje zaměstnanost v celém regionu.

Původní stav:

Počet pracovních míst rychle rostl od založení průmyslových zón Hrabová a VTP Ostrava v roce 2004 až do roku 2009, od té doby s mírnými výkyvy jejich počet dále pomalu roste do roku 2015.

Současný stav:

Počet pracovních míst rychle rostl od založení průmyslových zón Hrabová a VTP Ostrava v roce 2004 až do roku 2009, od té doby s mírnými výkyvy jejich počet dále pomalu rostl, prudký nárůst nastal v letech 2016-2017 a 2018, a to z důvodu značných investic v PZ Hrabová, kde bylo ke konci roku 2020 proinvestováno 24,1 mld. Kč. Investice se dotkly rovněž PZ Ostrava-Mošnov, kde ke konci roku 2020 bylo proinvestováno celkem 15,7 mld. Kč. V rozvojové zóně Hrušov bylo proinvestováno 364 mil. Kč.

Počet obsazených pracovních míst v průmyslových zónách Mošnov, Hrabová a VTP Ostrava (2004–2020)

Zdroj: Evidence jednotlivých investorů

 

Při pokračování současného trendu lze očekávat v roce 2030 nárůst počtu zaměstnanců v průmyslových zónách na počet 15 00015 100. Při pozitivní odchylce přes 10 % (díky realizaci opatření v rámci strategické priority Metropole regionu a při plánované realizaci průmyslové zóny Hrušov) očekáváme naplnění hodnoty přibližně 15 00016 500 počtu zaměstnanců v ostravských průmyslových zónách. K tomuto cíli se počet zaměstnanců blíží již od roku 2018.