Počet pracovních míst v průmyslových zónách

Ikona Počet pracovních míst v průmyslových zónách
Naplňuje plán

Původní stav (2015): 10 145 pracovních míst
Současný stav (2022): 15 189 pracovních míst
Cílový stav (2030): 15 000 pracovních míst

Průběžný stav:

15 189 pracovních míst v průmyslových zónách

14 152 pracovních míst v průmyslových zónách

14 219 pracovních míst v průmyslových zónách

13 618 pracovních míst v průmyslových zónách

14 486 pracovních míst v průmyslových zónách

12 202 pracovních míst v průmyslových zónách

11 505 pracovních míst v průmyslových zónách

10 145 pracovních míst v průmyslových zónách

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Ostrava v minulosti připravila, vybudovala a nyní postupně rozprodává pozemky investorům v průmyslových zónách Mošnov, Hrabová a Vědecko-technologický park Ostrava (dále jen VTP) a připravovala zónu Hrušov. Je v zájmu města do těchto zón lákat investory, kteří vytvářejí nová pracovní místa, což zvyšuje zaměstnanost v celém regionu.

Původní stav:

Počet pracovních míst rychle rostl od založení průmyslových zón Hrabová a VTP Ostrava v roce 2004 až do roku 2009, od té doby s mírnými výkyvy jejich počet dále pomalu roste do roku 2015.

Současný stav:

Počet pracovních míst rychle rostl od založení průmyslových zón Hrabová a VTP Ostrava v roce 2004 až do roku 2009, od té doby s mírnými výkyvy jejich počet dále pomalu vzrůstal. Prudký nárůst nastal v letech 2016-2018, a to z důvodu značných investic v PZ Hrabová, kde bylo ke konci roku 2022 proinvestováno 25,4 mld. Kč. Investice se dotkly rovněž PZ Ostrava-Mošnov, kde ke konci roku 2022 bylo proinvestováno celkem 17,8 mld. Kč. V rozvojové zóně Hrušov bylo proinvestováno 1,7 mld. Kč.

Počet obsazených pracovních míst v průmyslových zónách Mošnov, Hrabová a VTP Ostrava (2004–2022)

Zdroj: Evidence jednotlivých investorů

Způsob měření:

Data investorů v průmyslových zónách, vlastní zpracování

Související projekty:

Díky realizaci těchto projektů se nám podaří dosáhnout stanoveného cíle: Průmyslově obchodní čtvrť P3 Ostrava Central, Rozvojová zóna Hrušov, Rozvojová zóna Mošnov

Očekávaný cílový stav:

Při pokračování trendu do roku 2015 byl očekáván v roce 2030 nárůst počtu zaměstnanců v průmyslových zónách na počet 13 500. Při pozitivní odchylce přes 10 % (díky realizaci opatření v rámci strategické priority Metropole regionu a při plánované realizaci průmyslové zóny Hrušov) směřovala očekávaná hodnota přibližně k 15 000 počtu zaměstnanců v ostravských průmyslových zónách. K tomuto cíli se počet zaměstnanců blížil již od roku 2018 a v roce 2022 byla tato hranice poprvé překonána.