Počet přenocování v ubytovacích zařízeních

Ikona Počet přenocování v ubytovacích zařízeních
Částečně naplňuje plán

Původní stav (2015): 558 752 přenocování ročně
Současný stav (2022): 608 930 přenocování ročně
Cílový stav (2030): 1 000 000 přenocování ročně

Průběžný stav:

608 930 přenocování

414 744 přenocování

358 459 přenocování

686 461 přenocování

681 477 přenocování

640 222 přenocování

593 095 přenocování ročně

558 752 přenocování

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Ukazatel reprezentuje atraktivitu turistické oblasti Ostravsko (okres Ostrava-město). Ukazatel počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních sloužících pro účely cestovního ruchu je více vypovídající o atraktivitě města než počet návštěvníků, jelikož zohledňuje délku pobytu návštěvníka (který tak využívá městské infrastruktury a služeb a platí za ně). Hromadná ubytovací zařízení cestovního ruchu jsou zařízení, která pravidelně nebo nepravidelně poskytují přechodné ubytování hostům za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, kongresu, pobytu dětí ve škole v přírodě a letních a zimních táborech.

Původní stav:

Od roku 2003 s mírnými fluktuacemi roste počet přenocování až na úroveň 559 tis. přenocování ročně v roce 2015.

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v SO ORP Ostrava (2003–2022)

Zdroj: ČSÚ

Současný stav:

Od roku 2003 s mírnými fluktuacemi rostl počet přenocování až na úroveň 686,5 tis. přenocování ročně v roce 2019. V témže roce byla Ostrava podle počtu přenocování mezi patnácti nejnavštěvovanějšími správními obvody obcí s rozšířenou působností v ČR. Důsledkem útlumu turistických aktivit spojeného s pandemií Covid-19 v roce 2020 došlo k výraznému poklesu počtu přenocování, a to zejména v oblastech založených na městském turismu, tedy včetně Ostravy. V roce 2021 počty mírně narostly a v roce 2022 dosahují téměř stejné úrovně, jako před pandemií. Ve srovnání s ostatními krajskými městy je SO ORP Ostrava na čtvrtém místě za Prahou, Karlovými Vary a Brnem, celkově pak na 14 místě. Hodnoty jsou však výrazně ovlivněny přítomností lázeňských zařízení v rámci jednotlivých ORP – v Ostravě jsou to sanatoria v Klimkovicích.

15 nejnavštěvovanějších obcí s rozšířenou působností v ČR (měřeno počtem přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2022)

Pořadí SO ORP Počet přenocování v roce 2022 Změna v % oproti roku 2021
1. Praha 13 398 104 +155 %
2. SO ORP Karlovy Vary 1 702 996 +62 %
3. SO ORP Vrchlabí 1 428 523 +72 %
4. SO ORP Trutnov 1 352 218 +61 %
5. SO ORP Český Krumlov 1 222 670 +33 %
6. SO ORP Brno 1 194 731 +62 %
7. SO ORP Mariánské Lázně 1 143 640 +53 %
8. SO ORP Cheb 828 819 +32 %
9. SO ORP Luhačovice 759 000 +20 %
10. SO ORP Tanvald 722 212 +72 %
11. SO ORP Jeseník 682 175 +31 %
12. SO ORP Třeboň 645 249 +22 %
13. SO ORP Šumperk 615 413 +57 %
14. SO ORP Ostrava 608 930 +47 %
15. SO ORP Liberec 595 770 +47 %

Zdroj: ČSÚ

15 nejnavštěvovanějších obcí v ČR (měřeno počtem přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2022)

Pořadí Obec Počet přenocování v roce 2022 Změna v % oproti roku 2021  Změna v pořadí oproti roku 2021
1. Praha 13 398 104 +155 % → 0
2. Karlovy Vary 1 559 622 +65 % → 0
3. Brno 1 194 731 +62 % → 0
4. Mariánské Lázně 1 059 276 +58 % → 0
5. Špindlerův Mlýn 999 439 +68 % → 0
6. Františkovy Lázně 696 928 +29 % → 0
7. Luhačovice 579 396 +22 % → 0
8. Pec pod Sněžkou 576 395 +78 % ↑ 1
9. Plzeň 482 909 +85 % ↑ 6
10. Třeboň 445 650 +28 % ↓ 2
11. Harrachov 433 897 +65 % ↑ 3
12. Ostrava 429 440 +65 % ↑ 4
13. Lipno nad Vltavou 412 183 +47 % ↓ 1
14. Janské Lázně 380 760 +35 % ↓ 3
15. Liberec 363 302 +66 % ↑ 2

Zdroj: ČSÚ

Způsob měření:

Data Českého statistického úřadu, vlastní zpracování

 

Související projekty:

Díky realizaci těchto projektů se nám podaří dosáhnout stanoveného cíle: Vysokorychlostní trať – Propojení Ostravy, Brna a Katovic, Rozvoj areálu ZOO Ostrava, Koncertní sál a rekonstrukce DKMO

 

Očekávaný cílový stav:

Při pokračování trendu do roku 2015 byl odhadován počet přenocování na hodnotu 900 tis. v roce 2030. Při předpokladu 5% pozitivní odchylky díky realizaci opatření v rámci strategické priority Metropole regionu směřovalo očekávání k naplnění hodnoty v roce 2030 ve výši téměř 950 tis. přenocování. Při pokračování aktuálního trendu vývoje bude v roce 2030 dosažena hodnota okolo 1,95 mil. přenocování ročně.