Počet přenocování v ubytovacích zařízeních

Ikona Počet přenocování v ubytovacích zařízeních
Částečně naplňuje plán

Původní stav (2015): 558 752 přenocování ročně
Současný stav (2020): 358 459 přenocování ročně
Cílový stav (2030): 1 000 000 přenocování ročně

Průběžný stav:

358 459 přenocování

686 461 přenocování

681 477 přenocování

640 222 přenocování

593 095 přenocování ročně

558 752 přenocování

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Ukazatel reprezentuje atraktivitu turistické oblasti Ostravsko (okres Ostrava-město). Ukazatel počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních sloužících pro účely cestovního ruchu je více vypovídající o atraktivitě města než počet návštěvníků, jelikož zohledňuje délku pobytu návštěvníka (který tak využívá městské infrastruktury a služeb a platí za ně). Hromadná ubytovací zařízení cestovního ruchu jsou zařízení, která pravidelně nebo nepravidelně poskytují přechodné ubytování hostům za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, kongresu, pobytu dětí ve škole v přírodě a letních a zimních táborech.

Původní stav:

Od roku 2003 s mírnými fluktuacemi roste počet přenocování až na úroveň 559 tis. přenocování ročně v roce 2015.

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v SO ORP Ostrava (2003–2020)

Současný stav:

Od roku 2003 s mírnými fluktuacemi roste počet přenocování až na úroveň 686,5 tis. přenocování ročně v roce 2019. V témže roce byla Ostrava podle počtu přenocování mezi patnácti nejnavštěvovanějšími správními obvody obcí s rozšířenou působností v ČR. Důsledkem útlumu turistických aktivit spojeného s pandemií Covid-19 v roce 2020 došlo k výraznému poklesu počtu přenocování, a to zejména v oblastech založených na městském turismu, tedy včetně Ostravy.  Ve srovnání s ostatními krajskými městy je SO ORP Ostrava na čtvrtém místě za Prahou, Karlovými Vary a Brnem, celkově pak na 21. místě. Hodnoty jsou však výrazně ovlivněny přítomností lázeňských zařízení v rámci jednotlivých ORP – v Ostravě jsou to sanatoria v Klimkovicích.

15 nejnavštěvovanějších obcí s rozšířenou působností  v ČR ( měřeno počtem přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2020)

Pořadí SO ORP Počet přenocování 2020 Změna oproti 2019
1. Praha 4 903 295 -73 %
2. SO ORP Vrchlabí 1 060 719 -28 %
3. SO ORP Trutnov 1 026 380 -22 %
4. SO ORP Karlovy Vary 1 020 492 -51 %
5. SO ORP Český Krumlov 971 951 -25%
6. SO ORP Mariánské Lázně 726 481 -52%
7. SO ORP Cheb 630 523 -42%
8. SO ORP Brno 624 519 -59%
9. SO ORP Luhačovice 575 868 -30 %
10. SO ORP Tanvald 566 554 -26%
11. SO ORP Jeseník 550 647 -21%
12. SO ORP Třeboň 512 673 -14%
13. SO ORP Šumperk 440 452 -23%
14. SO ORP Znojmo 429 499 -5%
15. SO ORP Ostrov 427 793 -20%
21. SO ORP Ostrava 358 459 -48%

Zdroj: ČSÚ

15 nejnavštěvovanějších obcí v ČR (měřeno počtem přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2020)

Pořadí Obec Počet přenocování Změna oproti roku 2019  Změna v pořadí oproti roku 2019
1. Praha 18 479 653 -73 % → 0
2. Karlovy Vary 1 941 790 -53 % → 0
3. Špindlerův mlýn 1 540 397 -27 % ↑ 2
4. Mariánské lázně 1 400 957 -54 % → 0
5. Brno 1 041 084 -59 % ↓ 2
6. Františkovy Lázně 960 266 -42% → 0
7. Pec pod Sněžkou 597 621 -13 % ↑ 2
8. Luhačovice 549 633 -29 % ↓ 1
9. Harrachov 527 255 -33 % ↑ 1
10. Třeboň 500 080 -23 % ↑ 3
11. Lipno nad Vltavou 480 144 -18 % ↑ 5
12. Jáchymov 414 561 -22 % ↑ 6
13. Pasohlávky 410 039 – 2% ↑ 12
14. Jánské Lázně 404 398 -32 % ↓ 2
15. Liberec 402 535 – 37% → 0
21. Ostrava 205 235 -57 % ↓ 12

Zdroj: ČSÚ

Způsob měření:

Data Českého statistického úřadu, vlastní zpracování

Při pokračování trendu do roku 2015 byl odhadován počet přenocování na hodnotu 900 tis. v roce 2030. Při předpokladu 5% pozitivní odchylky díky realizaci opatření v rámci strategické priority Metropole regionu směřovalo očekávání k naplnění hodnoty v roce 2030 ve výši téměř 950 tis. přenocování. Při pokračování aktuálního trendu vývoje bude v roce 2030 dosažena hodnota okolo 1,95 mil. přenocování ročně.