Počet přenocování v ubytovacích zařízeních

Ikona Počet přenocování v ubytovacích zařízeních
Částečně naplňuje plán

Původní stav (2015): 558 752 přenocování ročně
Současný stav (2021): 414 744 přenocování ročně
Cílový stav (2030): 1 000 000 přenocování ročně

Průběžný stav:

414 744 přenocování

358 459 přenocování

686 461 přenocování

681 477 přenocování

640 222 přenocování

593 095 přenocování ročně

558 752 přenocování

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Ukazatel reprezentuje atraktivitu turistické oblasti Ostravsko (okres Ostrava-město). Ukazatel počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních sloužících pro účely cestovního ruchu je více vypovídající o atraktivitě města než počet návštěvníků, jelikož zohledňuje délku pobytu návštěvníka (který tak využívá městské infrastruktury a služeb a platí za ně). Hromadná ubytovací zařízení cestovního ruchu jsou zařízení, která pravidelně nebo nepravidelně poskytují přechodné ubytování hostům za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, kongresu, pobytu dětí ve škole v přírodě a letních a zimních táborech.

Původní stav:

Od roku 2003 s mírnými fluktuacemi roste počet přenocování až na úroveň 559 tis. přenocování ročně v roce 2015.

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v SO ORP Ostrava (2003–2021)

Současný stav:

Od roku 2003 s mírnými fluktuacemi rostl počet přenocování až na úroveň 686,5 tis. přenocování ročně v roce 2019. V témže roce byla Ostrava podle počtu přenocování mezi patnácti nejnavštěvovanějšími správními obvody obcí s rozšířenou působností v ČR. Důsledkem útlumu turistických aktivit spojeného s pandemií Covid-19 v roce 2020 došlo k výraznému poklesu počtu přenocování, a to zejména v oblastech založených na městském turismu, tedy včetně Ostravy. V roce 2021 počty mírně narostly, avšak stále nedosahují stejné úrovně, jako před pandemií. Ve srovnání s ostatními krajskými městy je SO ORP Ostrava na čtvrtém místě za Prahou, Karlovými Vary a Brnem, celkově pak na 14 místě. Hodnoty jsou však výrazně ovlivněny přítomností lázeňských zařízení v rámci jednotlivých ORP – v Ostravě jsou to sanatoria v Klimkovicích.

15 nejnavštěvovanějších obcí s rozšířenou působností v ČR (měřeno počtem přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2021)

Pořadí SO ORP Počet přenocování v roce 2021 Změna v % oproti roku 2020
1. Praha 4 903 295 +7 %
2. SO ORP Karlovy Vary 1 051 060 +3 %
3. SO ORP Český Krumlov 918 876 -5 %
4. SO ORP Trutnov 842 463 -18 %
5. SO ORP Vrchlabí 830 040 -22 %
6. SO ORP Mariánské Lázně 749 476 +3 %
7. SO ORP Brno 735 737 +18 %
8. SO ORP Luhačovice 633 945 +10 %
9. SO ORP Cheb 630 095 0 %
10. SO ORP Třeboň 527 067 +3 %
11. SO ORP Jeseník 519 429 -6 %
12. SO ORP Znojmo 465 672 +8 %
13. SO ORP Tanvald 419 856 -26 %
14. SO ORP Ostrava 414 744 +16 %
15. SO ORP Liberec 406 003 -4 %

Zdroj: ČSÚ

15 nejnavštěvovanějších obcí v ČR (měřeno počtem přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2021)

Pořadí Obec Počet přenocování v roce 2021 Změna v % oproti roku 2020  Změna v pořadí oproti roku 2020
1. Praha 5 257 254 +7 % → 0
2. Karlovy Vary 946 852 +3 % → 0
3. Brno 735 737 +18 % ↑ 1
4. Mariánské Lázně 670 385 +4 % ↓ 1
5. Špindlerův Mlýn 596 416 -22 % ↓ 2
6. Františkovy Lázně 541 116 -2 % → 0
7. Luhačovice 473 778 +12 % ↑ 1
8. Třeboň 349 284 +10 % ↑ 2
9. Pec pod Sněžkou 323 185 -29 % ↓ 2
10. Pasohlávky 286 866 -2 % ↑ 3
11. Janské Lázně 281 429 0 % ↑ 3
12. Lipno nad Vltavou 279 588 -11 % ↓ 1
13. Doksy 278 400 +11 % ↑ 3
14. Harrachov 263 123 -22 % ↓ 5
15. Plzeň 261 169 +6 % ↑ 2
16. Ostrava 260 761 +27 % ↑ 5

Zdroj: ČSÚ

Způsob měření:

Data Českého statistického úřadu, vlastní zpracování

 

Související projekty:

Díky realizaci těchto projektů se nám podaří dosáhnout stanoveného cíle: Vysokorychlostní trať – Propojení Ostravy, Brna a Katovic, Rozvoj areálu ZOO Ostrava, Koncertní sál a rekonstrukce DKMO

 

Očekávaný cílový stav:

Při pokračování trendu do roku 2015 byl odhadován počet přenocování na hodnotu 900 tis. v roce 2030. Při předpokladu 5% pozitivní odchylky díky realizaci opatření v rámci strategické priority Metropole regionu směřovalo očekávání k naplnění hodnoty v roce 2030 ve výši téměř 950 tis. přenocování. Při pokračování aktuálního trendu vývoje bude v roce 2030 dosažena hodnota okolo 1,95 mil. přenocování ročně.