Migrační saldo obyvatel

Ikona Migrační saldo obyvatel
Nenaplňuje plán

Původní stav (2015)_ úbytek 1035 obyvatel stěhování za rok
Současný stav (2020): úbytek 1947 obyvatel stěhováním za rok
Cílový stav (2023): přírůstek/úbytek 0 obyvatel stěhováním za rok

Průběžný stav:

-1947 obyvatel- saldo migrace
-6,8 na 1000 obyvatel – relativní úbytek obyvatel migrací

776 obyvatel – saldo migrace
-2,7 na 1 000 obyvatel – relativní úbytek obyvatel migrací

-994 obyvatel – saldo migrace
-3,4 na 1 000 obyvatel – relativní úbytek obyvatel migrací

-663 obyvatel – saldo migrace
-2,3 na 1 000 obyvatel – relativní úbytek obyvatel migrací

-692 obyvatel – saldo migrace
-2,4 na 1 000 obyvatel – relativní úbytek obyvatel migrací

-1 035 obyvatel – saldo migrace
-3,5 na 1 000 obyvatel – relativní úbytek obyvatel migrací

Nulové nebo pozitivní migrační saldo obyvatel Ostravy

Ukazatel úspěchu 2030 na úrovni Strategického plánu v prioritě Zdravé město

 

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Zastavení úbytku obyvatel je jedním z hlavních cílů Strategického plánu a reaguje na dlouhodobý trend související s restrukturalizací ekonomiky na Ostravsku po roce 1989 a úbytkem pracovních míst v těžebním a hutním průmyslu. Ostrava se vylidňuje, město opustily za poslední dvě dekády tisíce ekonomicky aktivních lidí. Část z nich se přestěhovala do předměstských oblastí, většina opustila město za novými pracovními příležitostmi, především do Prahy. Nižší počet obyvatel při neřízeném procesu smršťování může negativně ovlivnit podnikatelskou aktivitu, míru porodnosti, daňové příjmy, ceny nemovitostí, kvalitu městské zástavby a komunitního života a řadu dalších výkonnostních ukazatelů místní ekonomiky, včetně kvality života obyvatel.

 

Pohyb obyvatel (přírůstek/úbytek) v Ostravě (2002–2020)

Zdroj: ČSÚ

Původní stav:

K 31. 12. 2015 žilo v Ostravě 292 681 obyvatel. Počet obyvatel klesl o více než 5 % za posledních deset let. Jedná se o dlouhodobý trend, který trvá od roku 1989. Zvyšuje se podíl počtu obyvatel starších 65 let. V Ostravě žije krom toho téměř deset tisíc cizinců, jejich počet každoročně stoupá cca o 2 %. Úbytek obyvatel je z velké míry dán negativním saldem migrace. V roce 2015 se z Ostravy vystěhovalo 5 597 obyvatel, přistěhovalo 4 562. Negativní migrační saldo se zmenšuje, trend je ale stále negativní a v současnosti dosahuje hodnoty -3,5 na 1 000 obyvatel. Při současném trendu by to znamenalo do roku 2030 úbytek na cca 275 tisíc, při pesimistických odhadech až na 250 tisíc.

Současný stav:

K 31. 12. 2020 žilo v Ostravě 284 982 obyvatel. Počet obyvatel klesl o více než 6 % za posledních deset let. Jedná se o dlouhodobý trend, který trvá od roku 1989. Zvyšuje se podíl počtu obyvatel starších 65 let. V Ostravě žije krom toho přes 11 tisíc cizinců (tj. 4 % zdejší populace). Úbytek obyvatel je z velké míry dán negativním saldem migrace. V roce 2020 se z Ostravy vystěhovalo 6 016 obyvatel, přistěhovalo 4 069, migrační saldo dosahuje hodnoty -6,8 na 1 000 obyvatel. Zatímco počet vystěhovalých do roku 2019 stagnoval, počet přistěhovalých obyvatel průběžně rostl, což naznačovalo pozitivní trend snižování hodnoty negativního migračního salda v blízké budoucnosti. Řada obyvatel se z Ostravy navíc stěhuje do zázemí města v rámci okolních okresů, hodnoty emigrace v metropolitní oblasti jsou ještě nižší než v případě samotného města Ostravy. Hodnota migračního salda metropolitní oblasti Ostrava se od roku 2013 do roku 2019 trvale zvyšovala z absolutní hodnoty -2 756 obyvatel v roce 2013 na hodnotu -820 obyvatel v roce 2019, tj. 0,9 na 1 000 obyvatel. Následný výkyv výše jmenovaných ukazatelů v následujícím roce může být důsledkem demografických procesů zapříčiněných pandemií covid-19, metropolitní oblast v roce 2020 vlivem migrace ztratila celkem 3 774 obyvatel, tj. 4,2 na 1 000 obyvatel.

Vývoj počtu přistěhovalých a vystěhovalých (2002–2020)

Zdroj: ČSÚ

Vývoj počtu přistěhovalých a vystěhovalých (2002–2020) v ostravské metropolitní oblasti – ORP Bohumín, Český Těšín, Frýdek-Místek, Havířov, Hlučín, Karviná, Kravaře, Opava, Orlová, Ostrava, Třinec

Zdroj: ČSÚ

Počet obyvatel Ostravy v letech 1950–2018 a migrační přírůstek/úbytek Ostravy v letech 1971–2020

Zdroj: ČSÚ

Způsob měření:

Data a šetření Českého statistického úřadu a města; vlastní zpracování

Nulové nebo kladné migrační saldo. Cílem je dosáhnout dlouhodobě rostoucícho trendu kladného migračního salda – z dlouhodobého hlediska přírustku obyvatel, a střednědobého hlediska zpomalení negativního trendu a dosažení nulového migračního salda do roku 2023.