Podíl obyvatel ve věku 15-64 let

Ikona Podíl obyvatel ve věku 15-64 let
Částečně naplňuje plán

Původní stav (2015): 66,8 % obyvatel ve věku 15–64 let na celkovém počtu obyvatel
Současný stav (2022): 64,2 % obyvatel ve věku 15–64 let na celkovém počtu obyvatel
Cílový stav (2030): dlouhodobě se zvyšující podíl obyvatel ve věku 15–64 let na celkovém počtu obyvatel

Průběžný stav:

64,2 % obyvatel ve věku 15–64 let na celkovém počtu obyvatel

64,1 % obyvatel ve věku 15–64 let na celkovém počtu obyvatel

64,3 % obyvatel ve věku 15–64 let na celkovém počtu obyvatel

64,6 % obyvatel ve věku 15–64 let na celkovém počtu obyvatel

65,1 % obyvatel ve věku 15–64 let na celkovém počtu obyvatel

65,6 % obyvatel ve věku 15–64 let na celkovém počtu obyvatel

66,1 % obyvatel ve věku 15–64 let na celkovém počtu obyvatel

66,8 % obyvatel ve věku 15–64 let na celkovém počtu obyvatel

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele: 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo tvoří pracovní sílu, která určuje trh práce. Podíl počtu ekonomicky aktivních obyvatel na počtu všech osob ve věku 15 a více let na celkovém počtu obyvatel je označován jako míra ekonomické aktivity. Ta ukazuje, jaká je skladba obyvatel ve vztahu k trhu práce. Čím je míra ekonomické aktivity nižší, tím více to značí, že máme více obyvatel, kteří nic neprodukují, nevyrábějí nebo nenabízejí, což do velké míry odráží ekonomickou výkonnost každého města nebo regionu včetně Ostravy. Z definice jsou ekonomicky neaktivními děti, důchodci, invalidé, specifičtí registrovaní nezaměstnaní, lidé na rodičovské dovolené, či osoby v domácnosti a jiné závislé osoby. Míra ekonomické aktivity je sledována pouze do územní jednotky krajů.

Podobný ukazatel pro území Ostravy lze použít ukazatel podílu obyvatel ve věku 15–64 let na celkovém počtu obyvatel, který nezohledňuje ekonomicky neaktivní obyvatele kromě dětí a důchodců, ale ukazuje potenciál ekonomické výkonnosti Ostravy a její metropolitní oblasti.

Původní stav

Podíl obyvatel ve věku 15–64 let na celkovém počtu obyvatel v Ostravě byl 66,8 % v roce 2015. Ve srovnání s kraji v ČR má Moravskoslezský kraj spíše podprůměrnou míru ekonomické aktivity, v roce 2015 dosahovala 57,9 %, což je čtvrtá nejnižší míra mezi kraji v celé republice (průměr v ČR je 59,4 %).

Současný stav:

Podíl obyvatel ve věku 15–64 let na celkovém počtu obyvatel v Ostravě byl 64,2 % v roce 2022. Moravskoslezský kraj má druhou nejnižší míru ekonomické aktivity obyvatelstva ve srovnání s kraji v ČR. To znamená, že v Moravskoslezském kraji, a odpovídá tomu také proměna demografické struktury, je relativně vysoký podíl obyvatel, kteří nejsou součástí trhu práce, a tudíž se nepodílejí na ekonomické výkonnosti. Podobně toto platí i pro město Ostravu.

Vývoj počtu obyvatel a jejich věkového složení a podíl obyvatel ve věku 15–64 let na celkovém počtu obyvatel v Ostravě (2006–2022):

Způsob měření:

Data a šetření Českého statistického úřadu a města, vlastní zpracování

Související projekty:

Díky realizaci těchto projektů se nám podaří dosaáhnout stanoveného cíle: Rozvoj vědeckotechnologického parku (MSIC), Rozvojová zóna Hrušov, Rozvojová zóna Mošnov

 

Očekávaný cílový stav:

Dlouhodobě se zvyšující podíl obyvatel ve věku 15–64 let na celkovém počtu obyvatel do roku 2030.