Počet projektů mezinárodní spolupráce

Ikona Počet projektů mezinárodní spolupráce
Naplňuje plán

Původní stav (2016): 6 projektů
Současný stav (2019): 16 projektů
Cílový stav (2023): úspěšná realizace projektů mezinárodní spolupráce se zapojením veřejných institucí

Průběžný stav:

16 projektů

11 projektů

7 projektů

6 projektů

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Účast na projektech mezinárodní spolupráce zvyšuje kvalifikaci a odbornost zaměstnanců veřejné správy a zvyšuje jejich nadhled nad lokálními problémy a tématy, nejen v oblasti strategického plánování. Zapojení v mezinárodních projektech přináší Ostravě prestiž a zvýšení image města navenek na úrovni Evropské unie a přináší nové inspirace a trendy v rozvojových a výzkumných oblastech, které je následně možné využít a aplikovat na místní úrovni.

Původní stav (2016):

URBACT: IN FOCUS (statutární město Ostrava), REFILL (statutární město Ostrava)

Interreg Europe: SKILLS+ (VŠB-TU Ostrava), RESOLVE (Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava), CLUSTERIX 2.0 (Agentura pro regionální rozvoj)

Interreg Central: PROJECT LUMAT (Agentura pro regionální rozvoj, IURS – Institut pro udržitelný rozvoj sídel), AIR TRITIA (VŠB-TUO, statutární město Ostrava)

 

Současný stav (2019):

URBACT: Com.Unity.Lab (statutární město Ostrava)

Interreg Europe: SKILLS+ (VŠB-TU Ostrava), RESOLVE (Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava), CLUSTERIX 2.0 (MSID), POTEnT (statutární město Ostrava), CECI (MSIC)

Interreg Central: PROJECT LUMAT (MSID, IURS – Institut pro udržitelný rozvoj sídel), AIR TRITIA (VŠB-TUO, statutární město Ostrava), BhENEFIT (IURS – Institut pro udržitelný rozvoj sídel), KETGATE (Národní klastrová organizace), RURES (VŠB-TUO), SURFACE (IURS), TRANS TRITIA (Sdružení pro rozvoj MSK, Transport designing, ltd), InduCult2.0 (IURS – Institut pro udržitelný rozvoj sídel), SALUTE4CE (IURS – Institut pro udržitelný rozvoj sídel)

UIA-INITIATIVE: CLAIRO

Způsob měření:

Projekty monitorované na webových stránkách strukturálních fondů v ČR (www.strukturalni-fondy.cz), spolupráce s partnerskými městy, významné akce s návštěvami ze zahraničí apod.

Úspěšná realizace projektů mezinárodní spolupráce se zapojením veřejných institucí (úspěšná realizace znamená, že jsou viditelné a využitelné konkrétní přínosy projektů).