Počet projektů mezinárodní spolupráce

Ikona Počet projektů mezinárodní spolupráce
Naplňuje plán

Původní stav (2016): 6 projektů
Současný stav (2022): 14 projektů
Cílový stav (2023): úspěšná realizace projektů mezinárodní spolupráce se zapojením veřejných institucí

Průběžný stav:

14 projektů

13 projektů

13 projektů

13 projektů

11 projektů

9 projektů

6 projektů

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Účast na projektech mezinárodní spolupráce zvyšuje kvalifikaci a odbornost zaměstnanců veřejné správy a rozšiřuje jejich nadhled nad lokálními problémy a tématy, nejen v oblasti strategického plánování. Zapojení v mezinárodních projektech přináší Ostravě prestiž a zlepšení image města navenek na úrovni Evropské unie a přináší nové inspirace a trendy v rozvojových a výzkumných oblastech, které je následně možné využít a aplikovat na místní úrovni.

Původní stav (2016):

Zapojení veřejných institucí v Ostravě v mezinárodních projektech (2016)

Program Projekt Zapojený subjekt Realizace
URBACT IN FOCUS Statutární město Ostrava 2015-2018
REFILL Statutární město Ostrava 2015-2018
INTERREG Europe SKILLS+ VŠB-TUO 2016-2021
RESOLVE Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava 2016-2022
CLUSTERIX 2.0 MSID 2016-2021
Interreg VB Central Europe LUMAT MSID 2016-2021

Zdroj: www.keep.eu

Současný stav:

Zapojení veřejných institucí v Ostravě do mezinárodních projektů (2016-2022)

Program Projekt Zapojený subjekt Realizace
URBACT IN FOCUS Statutární město Ostrava 2015-2018
REFILL Statutární město Ostrava 2015-2018
Com.Unity.Lab Statutární město Ostrava 2018-2021
INTERREG Europe SKILLS+ VŠB-TUO 2016-2021
RESOLVE Moravskoslezský kraj 2016-2021
CLUSTERIX 2.0 MSID 2016-2021
POTEnT Statutární město Ostrava 2019-2023
CECI MSIC 2019-2023
Interreg VB Central Air Tritia VŠB-TUO, statutární město Ostrava 2017-2020
RURES VŠB-TUO 2017-2020
LUMAT MSID 2016-2019
INTERREG VB Danube INNOHPC VŠB-TUO 2017-2019
Urban Innovative Actions CLAIRO Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj 2018-2022
LIFE programme LIFE COALA Moravskoslezský kraj, VŠB-TUO, MSID, MSIC 2021-2031

Zdroj: www.keep.eu

Způsob měření:

Projekty monitorované na webových stránkách strukturálních fondů v ČR (www.strukturalni-fondy.cz), www.keep.eu, spolupráce s partnerskými městy, významné akce s návštěvami ze zahraničí apod.

Související projekty:

Díky realizaci těchto projektů se nám podaří dosáhnout stanoveného cíle: POTEnT, CLAIRO, Air Tritia, Com.Unity.Lab, Refill, In Focus – regionální talentmanagement

Očekávaný cílový stav:

Úspěšná realizace projektů mezinárodní spolupráce se zapojením veřejných institucí (úspěšná realizace znamená, že jsou viditelné a využitelné konkrétní přínosy projektů).