Přeskočit na obsah

IPRM Ostrava – Magnet regionu se zaměřuje na oblast životního prostředí, dostupnost a mobilitu, dále na cestovní ruch, kulturní a společenské vyžití a infrastrukturu pro vzdělanost.


Realizované projekty:

Trolejbus Karolina 1. etapa

Tramvajová zastávka Karolina

Pavilon evoluce

Visuté galerie a navýšení nábřežní zdi na Havlíčkově nábřeží

Safari

Parkoviště a komunikace – ZOO Ostrava

Objekty na řece

Zlepšení vzdělávání v oblasti radiologických zobrazovacích metod v Městské nemocnici v Ostravě

Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučiny

Přístavba alternativní scény Divadla loutek Ostrava

Revitalizace Komenského sadů

Hradní terasa Slezskoostravského hradu

 

 

 

IPRM Ostrava – Magnet regionu, se zaměřuje na následující oblasti:

  • životní prostředídostupnost a mobilita
  • cestovní ruch
  • kulturní a společenské vyžití
  • infrastruktura pro vzdělanost

Projektová příprava byla zahájena usnesením Rady města č. 1839/30 ze dne 24.7.2007.

Cíle a vize IPRM budou naplňovány pomocí jednotlivých projektů, které budou zasahovat do výše uvedených oblastí. Mezi nejzásadnější projekty patří zejména skupina projektů, které směřují k revitalizaci řeky Ostravice. Ta by se po dokončení měla stát po dlouhých desetiletích opět nedílnou součástí městského centra využívanou občany a turisty pro rekreační a volnočasové aktivity.

Další skupina projektů podporující cestovní ruch jsou aktivity ostravské ZOO, která v posledních letech nabývá na významu, a rozvojové projekty, které přispějí k ještě větší atraktivitě. K zlepšení dopravní dostupnosti v centru přispěje rozšíření sítě MHD, která území zóny bude tramvajovými a trolejbusovými linkami spojovat s ostatními částmi města.

Dokument IPRM Ostrava – Magnet regionu (registrační číslo MS/002).

Struktura IPRM

Vize

Živé, pulzující město, plnící všechny metropolitní funkce. Obyvatelé oceňují kvalitu života ve městě, návštěvníky láká specifická kultura a další atraktivity a zvyšuje se příliv investorů, kteří zde vytváří nové pracovní příležitosti.

Globální cíl

Zlepšení dlouhodobě přetrvávající negativní image města způsobené historickým vývojem díky novému, atraktivnímu výrazu centra města

 Specifický cíl

 I. Zajištění a

rozšíření dopravní

obslužnosti zóny

 II. Změna

vzdělanostní struktury

obyvatel vč. podpory

výzkumu a inovací

III. Zlepšení

kvality životního

prostředí

IV. Zvýšení a

rozšíření kvality občanské vybavenosti

města a rozvoj cestovního ruchu

 Opatření
 I. 1 Rozšíření MHD  II. 1 Zvyšování počtu kvalifikovaných osob III. 1 Odstranění ekologické zátěže

III. 2 Zlepšení stavu veřejné zeleně

IV. 1 Podpora rozvoje infrastruktury a služeb cestovního ruchu

IV. 2 Rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity

 Aktivity
 I. 1. 1 Budování ekologických forem dopravy vč. zastávek II. 1. 1 Tvorba a realizace vzdělávacích programů

III. 1. 1 Humanizace řeky Ostravice

III. 2. 1 Revitalizace veřejné zeleně

IV. 1. 1 Modernizace ZOO Ostrava

IV. 1. 2 Rozvoj nových služeb, produktů a infrastruktury pro oblast cestovního ruchu

IV. 2.1 Revitalizace kulturních památek a objektů pro volný čas

IV. 2. 2 Rozvoj lokality Centrum Černá louka

Vymezení zóny IPRM

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/iprm-ostrava-magnet-regionu