Aktualizováno 11.4.2017

ZOO Pavilon evoluce

Nová moderní expozice pro skupinu šimpanzů vznikla přestavbou bývalého pavilonu pro vodní ptáky. Kromě šimpanzů zde najdou svůj domov i další zvířata. Mnohem větší životní prostor než doposud získá např. již v Ostravě chovaná světově unikátní skupina vzácných kočkodanů Dianiných. Přibydou však i nová zvířata – pestrobarevná africká prasátka štětkouni nebo i celé skupiny doposud nikdy nechovaných ryb, obojživelníků, plazů, zástupci hmyzu či bezobratlých. To vše bude doplněno moderním sociálním zařízením pro návštěvníky, restaurací i interaktivními vzdělávacími prvky (geochronologická osa vývoje, tabule evoluce primátů, evoluce lidského rodu, malby, zkameněliny) a dětským hracím koutkem.

ZOO Pavilon evoluce
Celkové náklady 142.918 tis. Kč
Výše dotace max. 92,5 % uznatelných nákladů
Poskytovatel dotace ROP Moravskoslezsko, Prioritní osa Rozvoj měst, Oblast podpory Rozvojové póly regionu
Dodavatel/Zhotovitel BYSTROŇ zateplení, a. s.
Termín realizace/ukončení 09/2012 – 5/2015*
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.1.10/3.1.00/04.01209

Další info: