Přeskočit na obsah

V Městské nemocnici Ostrava, oddělení Radiologie a zobrazovacích metod (pavilon F) proběhlo v úterý 5. dubna 2016 slavnostní zahájení provozu nových radiologických přístrojů, jejichž zprovoznění je pro nemocnici velkou prioritou. Jedná se o pevná (AG – angiografický RTG systém, diagnostický RTG skiagrafický přístroj a skiagraficko-skiaskopická sklopná stěna) i mobilní přístroje (přenosný sonografický přístroj, celotělový sonografický přístroj a diagnostická pracovní stanice).

Slavnostního zahájení se zúčastnila celá řada vážených hostů v čele s primátorem statutárního města Ostrava Tomášem Macurou, Josefem Grocholem, pověřeným řízením Městské nemocnice Ostrava, Janou Chmelovou, primářkou oddělení Radiologie a zobrazovacích metod MNO a Karlem Kopejtkem, jednatelem a finančním ředitelem společnosti Siemens Healthcare, s.r.o. Tito hosté rovněž slavnostně přestřihli pásku.

Prioritou tohoto projektu je zlepšení vzdělávání v oblasti radiologických zobrazovacích metod v Městské nemocnici Ostrava. Jde o vzdělávání budoucích lékařů, všeobecných sester, ošetřovatelů nebo biomedicínských inženýrů. Spolupráci s MNO smluvně stvrdilo pět vzdělávacích institucí. Jsou to Ostravská univerzita, Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Slezská univerzita v Opavě, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední odborná škola AHOL.

Celkové náklady na tento projekt dosáhly částky ve výši 54 859 030 Kč. Radiologické přístroje a celá fáze projektu byla financována ze dvou zdrojů: vlastní zdroje žadatele více než 8 milionů korun (15 % projektu), dotace poskytnuté ROP Moravskoslezsko více než 46 milionů korun (85 % projektu).

Partneři projektu

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/zlepseni-vzdelavani-oblasti-radiologickych-zobrazovacich-metod-mestske-nemocnici-ostrave