Aktualizováno 11.4.2017

Revitalizace Komenského sadu

Komenského sady jsou centrální městský park v srdci Ostravy a jeden z nejrozsáhlejších městských parků v České republice.  Má rozlohu okolo 30 ha a roste v něm asi 3 000 stromů. Pro větší spokojenost návštěvníků se zdvojnásobila zelená plocha, přibyly nové lavičky i odpadkové koše. Park je stále lepším místem pro volný čas i sport, pro procházky s kočárky, tančící maminky, jogíny či běžce.

Souhrn informací z minulosti i současnosti Komenského sadů, vize projektantů, rozhovor s hlavním architektem projektu, interaktivní mapu a také anketu, jsou k  dispozici v tomto odkaze.

Revitalizace Komenského sadu
Celkové náklady 31.966 tis. Kč
Výše dotace 25.507 tis. Kč
Poskytovatel dotace ROP Moravskoslezsko, Prioritní osa Rozvoj měst, Oblast podpory Rozvojové póly regionu
Dodavatel/Zhotovitel STRABAG, a. s.
Termín realizace/ukončení 04/2012 – 10/2013
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.1.10/3.1.00/04.01229

FOTOGALERIE