Aktualizováno 7.2.2018

ZOO Parkoviště a komunikace

V ostravské ZOO se mění i zázemí pro návštěvníky. Byly vybudovány nové parkovací plochy, bezbariérový přístup pro handicapované a zaveden automatický parkovací systém, což vede k lepší dostupnosti i zvýšení komfortu pro všechny návštěvníky. Projektem došlo navýšení parkovacích míst pro zákazníky a celkovému zlepšení komfortu pro návštěvníky ZOO.

ZOO Parkoviště a komunikace
Celkové náklady 15.025 tis. Kč*
Výše dotace 5.422,8 tis. Kč
Poskytovatel dotace ROP Moravskoslezsko, Prioritní osa Rozvoj měst, Oblast podpory Rozvojové póly regionu
Dodavatel/Zhotovitel sdružení VAMOZ - STAVIA
Termín realizace/ukončení 10/2012 – 10/2013
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.1.10/3.1.00/04.01363

Další info:

* V rámci projektu vznikly nepředvídatelné vícepráce (jednalo se zejména o sanace podloží), které navýšily konečné celkové náklady.

FOTOGALERIE