Aktualizováno 7.2.2018

Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučiny (Loděnice)

Jedná se víceúčelové zařízení zaměřené na volnočasové aktivity na vodě pro místní obyvatele (například půjčovna lodiček, cvičná lezecká stěna), dále zázemí vodáků a edukaci v tematickém rozsahu daném blízkosti řeky. Původní stavbu město převzalo od vodáckého spolku Campanula, který v průběhu realizace od stavby ustoupil. Dohoda umožnila, aby po dokončení  revitalizaci řeky Ostravice realizované prostřednictvím mnoho dalších projektů, nestál na jejím břehu jen skelet nedokončené stavby spolku Campanula. Práce na dostavbě objektu byly ukončeny v červnu 2015. V tomto období probíhal rovněž výběr budoucího provozovatele Loděnice, kterým se stal spolek Odra.

Objekt Loděnice byl slavnostně otevřen dne 3.9.2015.

Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučiny (Loděnice)
Celkové náklady 27,6 mil Kč, z toho na samotnou dostavbu loděnice 15,9 mil Kč
Výše dotace až 80% způsobilých výdajů na dostavbu tj. 12,404 mil. Kč
Poskytovatel dotace ROP Moravskoslezsko, Prioritní osa Rozvoj měst, Oblast podpory Rozvojové póly regionu
Dodavatel/Zhotovitel INTOZA, s. r. o.
Termín realizace/ukončení 10/2014 - 06/2015
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.1.10/3.1.00/04.01505