Aktualizováno 24.5.2017

Visuté galerie a navýšení nábřežní zdi na Havlíčkově nábřeží

Havlíčkovo nábřeží v centru Ostravy ozvláštnily dvě visuté vyhlídkové galerie. První navazuje na nové parkoviště před budovou krajského soudu a druhá je v ose ulice Matiční.

Obě galerie otevírají nové pohledy na revitalizovanou řeku Ostravici, Seidlerovo nábřeží a část Slezské Ostravy, díky zabudovaným lavičkám vytvářejí klidovou zónu v blízkosti hlučného centra velkoměsta. Večer je prostor efektně osvětlen reflektory.

Visuté galerie a navýšení nábřežní zdi na Havlíčkově nábřeží
Celkové náklady 15.485 tis. Kč
Výše dotace 11.875 tis. Kč
Poskytovatel dotace ROP Moravskoslezsko, Prioritní osa Rozvoj měst, Oblast podpory Rozvojové póly regionu
Dodavatel/Zhotovitel Alpine Bau CZ, s. r. o.
Termín realizace/ukončení 05/2012 – 02/2013
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.1.10/3.1.00/04.01339

FOTOGALERIE