Aktualizováno 7.2.2018

Přístavba alternativní scény Divadla loutek

Nový pětipodlažní objekt alternativní scény Divadla loutek Ostrava návštěvníkům nabízí divadelní sál s variabilním hledištěm, na který navazuje amfiteátr, a cukrárnu s galerií loutek. Nová alternativní scéna umožňuje divadlu realizovat celou řadu aktivit, na které kapacita původních prostor nestačila. Patří k nim například představení, která zapojí dětské diváky přímo do děje, komorní inscenace pro diváky bez rozdílu věku, terapie loutkou pro děti se speciálními potřebami, tvůrčí a zážitkové divadelní a výtvarné dílny, besedy, koncerty, ad. Částečně byla zmodernizována také stávající budova.

Přístavba alternativní scény Divadla loutek
Celkové náklady 77.324 tis. Kč
Výše dotace 66.741 tis .Kč
Poskytovatel dotace ROP Moravskoslezsko, Prioritní osa Rozvoj měst, Oblast podpory Rozvojové póly regionu
Dodavatel/Zhotovitel IMOS Brno, a. s.
Termín realizace/ukončení 06/2010 – 01/2011
Nositel projektu Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace
Registrační číslo CZ.1.10/3.1.00/04.00940

Další info: