Aktualizováno 10.4.2017

Trolejbus Karolina – I. etapa

Nově vybudovaná trolejbusová trať vede z Českobratrské ulice na Novou Karolinu. Výstavba této tratě je podmíněna rozšířením technologie měnírny (z konce 80. let), umožňující napájení trolejbusové tratě. Trolejbusová trať vede prodlouženou Porážkovou ulicí přímo do oblasti Karoliny, kde pokračuje ulicí K Trojhalí. Trolejbusy na své cestě na Karolinu obsluhují novou zastávku u železniční zastávky Ostrava-Stodolní a končí na zastávce Karolina U Lávky u obchodního centra Forum Nová Karolina.

Trolejbus Karolina – I. etapa
Celkové náklady 46.117 tis. Kč
Výše dotace 39.042 tis. Kč
Poskytovatel dotace ROP Moravskoslezsko, Prioritní osa Rozvoj měst, Oblast podpory Rozvojové póly regionu
Dodavatel/Zhotovitel OHL ŽS, a. s
Termín realizace/ukončení /2012 – 07/2013
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.1.10/3.1.00/04.01355